Bemutatkozás, köszöntő Hírek Közérdekű információk Önkormányzat Turizmus Képgaléria
 

Idősek Otthona


A személyes gondoskodás keretében nyújtható ellátások igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő kérelmére történik. A kérelmet az Idősek Otthona (Poroszló. Alkotmány út 7. Tel: 36/553-038) integrált vezetőjéhez kell benyújtani, aki környezettanulmány után dönt az ellátásról, annak térítési díjáról.

Alapellátások

 1. Információs Szolgáltatás: Segítünk, hogy megtalálja az Ön részére szükséges segítséget, ha településünkön nincs ilyen lehetőség, segítünk más településen a hozzáférhetőséghez.
 2. Szociális étkezés: Napi egyszeri meleg étel biztosítása helyben fogyasztással vagy kiszállítással. Térítési díja: az ebéd kiszolgáltatott ÁFÁ-s ára. (A kiszállítás díja ½ óra gondozási díj, ha igényli)
 3. Házi segítségnyújtás: Az igénylő részére a saját otthonukban nyújtunk szakszerű gondozási segítséget, takarítást, gyógyszer felíratását és annak kiszállítását. Térítési díja: minden évben a Képviselő Testület által megállapított gondozónői óradíj. (Jelenleg 300,-Ft/óra)
 4. Nappali ellátást nyújtó Idősek Klubja: Nappali ellátás az intézménybe bejáró nyugdíjasok részére. Így: tartózkodást, étkeztetést igény szerint, mentálhigénés gondozást, foglalkoztatást, segítünk az egészségügyi ellátás igénybevételében. Nyitvatartási idő: 8-16 óra között. Térítési díja: az igénybevett étkezésért kell fizetni.

Szakosított ellátás

 • Ápolást, gondozást nyújtó Idősek Otthona
  Azon nyugdíjkorhatárt betöltött személyek kérhetik felvételüket, akinek egészségi állapota rendszeres gyógyintézeti kezelést nem kíván, de életvezetéséhez több segítségre, állandó gondozásra van szüksége. (a közösségbe való beilleszkedési képtelenség, vagy elmebetegség kizáró ok. Részükre a Füzesabonyban lévő otthon vehető igénybe)
  Kérelem és Adatfelvételi lap, valamint az Orvosi javaslat leadása után nyilvántartásba vesszük a kérelmezőket. A Poroszlón egy évnél régebbi állandó lakosok soron kívüli elhelyezésre tarthatnak igényt.

Biztosítjuk:

 • Jelenleg négy ágyas szobában az elhelyezést, napi háromszori étkezést, mosást
 • Orvosi vizsgálatot, állandó szakképzett nővéri felügyeletet, az alaplistában szereplő gyógyszereket. Az egyéb gyógyszereket is megvásároljuk, de a térítési díjat az igénybevevő fizeti.
 • Mentálhigénés tevékenységet, életvezetésükhöz, beilleszkedésükhöz segítséget
 • Foglalkoztatást. Szabadidő hasznos eltöltését. Rendezvényeken való részvételre ajánlatokat teszünk.
 • Biztosítjuk a négy történelmi egyház (zsidók, katolikusok, reformátusok, evangélikusok) vallásgyakorlásának segítését, de tudomásul vesszük az ateisták világnézetét is.

Emberi méltóságát megőrizve igyekszünk támogatni a végső útra indulását, elbúcsúzását rokonaitól, barátaitól, az intézménytől. Ha kéri, felekezete papját is meghívjuk betegágyához.


Tervezzük:

 • Címzett támogatás elnyerésével az intézmény bentlakásos részlegét 50 férőhelyesre szeretnénk bővíteni, ahol 1, 2, és 4 ágyas szobák, ezzel együtt korszerű körülmények fogadnák a beköltözőket.
 • Megszervezni kívánjuk a támogató Szolgálatot, ahol a családvédelmi és gyermeknevelési problémáik megoldásában is segíteni tudnánk.

Segítőink:

 • állami költségvetésből a normatív finanszírozás szerint részesülünk
 • az Önkormányzat támogatja mind az alapellátást, mind az Idősek Otthonát.
 • A " Poroszlói Idősek Otthonáért" Alapítvány segíti a gondozási munka részét képező szabadidő hasznos eltöltését, az ünnepi rendezvényeket. Az Alapítvány is várja a segítőket, mivel a pénzbeli juttatásból a mindenkor érvényes adójóváírással élni lehet, és az egy százalékról is rendelkezhetnek az Alapítványunk részére, melynek adószáma: 18585045-1-10, illetve pénzforgalmi számlánk a Füzesabony és vidéke Takarékszövetkezet poroszlói fiókja.Számlaszámunk: 61900136-13100069


  designed by: www.QuickStudio.hu Copyright © 2005. Poroszló Önkormányzata. Minden jog fenntartva. All rights reserved.