Bemutatkozás, köszöntő Hírek Közérdekű információk Önkormányzat Turizmus Képgaléria
 

Pro Musica Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

"Ha egy nép elfelejt zenélni elfelejti a múltját is,
és akkor nem biztos, hogy lesz jövője.
Én hiszek abban, hogy amíg olyan zenészeink vannak,
akiknek fontos apáink öröksége, addig ez a nép élni és
virágozni fog."
(Kodály Zoltán)


A Pro Musica Alapfokú Művészetoktatási Intézmény nevében köszöntöm a Tisztelt Érdeklődőt!

A Zeneiskola az 1996-ban megalapított két önálló intézmény a Kompolti Zeneiskola és a Besenyőtelki Zeneiskola jogutódjaként jött létre 2003-ban.

A Pro Musica Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Besenyőtelek tagintézményei az alábbi községekben működnek: Adács, Kompolt és Poroszló. Intézményünket a Pro Musica 2003 Zeneiskoláért Alapítvány (Számlaszáma: 11739023-20019086) tartja fenn 2003 óta. Kuratóriumában négy község polgármestere és szülők, vagy volt szülők dolgoznak. Így segíti munkánkat Bornemisza János Polgármester Úr, mint a Kuratórium Elnöke.

Iskolánk jelenleg a zeneművészet területén folytatja nevelési- és oktatási tevékenységét. A fenntartó minden esetben Közoktatási Megállapodást kötött a helyi Képviselő-testülettel, amelynek alapján az önkormányzat támogatja az iskola létrejöttét és működését.

Az elmúlt 8 tanév során sok szép eredményt ért el iskolánk. Növendékeink rendszeresen részt vesznek a megye zeneiskolái által szervezett találkozókon, rendezvényeken. A megyei versenyeken zongora szakos, hegedű szakos, furulya szakos és rézfúvós szakos növendékeink szép helyezéseket értek el.

A rézfúvós szakos tanulóink eljutottak az országos versenyekre is, ahonnan előkelő helyezéseket hoztak el, megismertetve az ország nyilvánossága előtt iskolánk nevét és szakmai színvonalát. Több tanulónkat sikerült felkészíteni a szakirányú továbbtanulásra, bizonyítva, hogy a kistelepüléseken is vannak tehetséges gyerekek, és ha megteremtődik számukra a színvonalas tanulási lehetőség, akkor ők is képesek arra, hogy a mai világban oly magasra tett felvételi szintet elérjék és akár túl is szárnyalják.

Az oktatási feladatok mellett nagy hangsúlyt fektettünk arra, hogy a közművelődésben is jelentős szerephez jussunk. Megalakulásunk óta rendszeresen szervezünk növendékhangversenyeket, tanszaki hangversenyeket, és nyári zenei tábort Poroszlón. Ezek az alkalmak jól szolgálják tanulóink zenei és esztétikai nevelését, és a település koncertlátogató közönségének szórakozási lehetőségét.

Közreműködünk az iskolai ünnepségeken és hazánk nemzeti ünnepein. A megye zeneiskolái közötti kapcsolatot igyekszünk ápolni, szorosra fűzni. Ha tehetjük minden megyei rendezvényen, zenei megmozduláson részt veszünk. Több ízben rendeztünk megyei találkozót a megye összes zeneiskolájának részvételével.

A művészetek, és benne a zene, semmihez sem fogható emberformáló szerepe fontos az országnak, a helyi közösségeknek, a szülőknek, a gyerekeknek. Az ilyen iskolák nem csak azokra a gyerekekre hatnak személyiségfejlesztő hatással, akik az órákat látogatják, hanem teljes környezetükre, szülőkre, nagyszülőkre, osztálytársakra stb.

Bízok abban, hogy iskolánk tanulói minden tekintetben megkapják a lehetőséget, hogy személyiségük fejlődjön, művészi kifejezőkészségük megalapozódjon, zenei tehetségük kibontakozhasson, és az arra alkalmasak felkészülhessenek a szakirányú továbbtanulásra.

Kiss Zoltán
igazgató


  designed by: www.QuickStudio.hu Copyright © 2005. Poroszló Önkormányzata. Minden jog fenntartva. All rights reserved.