Menü

A Poroszló Turizmusáért Egyesület

Létrehozva: 2017. június 30. | Utoljára frissítve: 2024. július 14.
A Poroszló Turizmusáért Egyesület a Poroszló község területén az idegenforgalomban és a turizmusban érintett magán és jogi személyek tömörítésére létrehozott szervezet.

A Poroszló Turizmusáért Egyesület ALAPSZABÁLYA

Alulírott Alapítók az egyesületi jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. § (1) bekezdése alapján létrehozták a Poroszló Turizmusáért Egyesületet.
A Poroszló Turizmusáért Egyesület alakuló közgyűlése az alábbi alapszabályt fogadta el.

I.
Általános rendelkezések

l.1. Az Egyesület neve: Poroszló Turizmusáért Egyesület
1.2. Az Egyesület rövidített neve: "P.T.E."
1.3. Az Egyesület székhelye: 3388 Poroszló, Fő út 5.
1.4. Az Egyesület működési területe: Poroszló község közigazgatási területe
1.5. Az Egyesület alapításának éve: 2007.
1.6. Az Egyesület pecsétje:..........
1.7. Az Egyesület nyitott társadalmi szervezetként működik, melyhez az alapszabályban rögzített feltételeket elfogadó jogi és magánszemélyek is csatlakozhatnak.
1.8. Az Egyesület önálló jogi személy, saját alapszabállyal, képviselettel nyilvántartott tagsággal, elkülönült gazdálkodással rendelkező társadalmi szervezet.

II.
Az Egyesület főbb céljai és feladatai

A Poroszló Turizmusáért Egyesület a Poroszló község területén az idegenforgalomban és a turizmusban érintett magán és jogi személyek tömörítésére létrehozott szervezet.

Az Egyesület működésének fő célja:

¤ az idegenforgalom növelése Poroszlón és környékén;
¤ a sport- kulturális és üdülési célú idegenforgalom megteremtése és fejlesztése;
¤ felhívni a község lakóinak figyelmét a természetes és az épített környezet értékeire, azok megóvására;
¤ a meglévő idegenforgalmi adottságok hasznosításának növelése;
¤ együttműködés a Községi Önkormányzattal, a környező települések önkormányzataival, a Tisza-tavi és egyéb regionális idegenforgalmi szervezetekkel, a Hortobágyi Nemzeti Parkkal, valamint más gazdasági, társadalmi szervezetekkel, egyesületekkel.

A főcél melletti további célok:
¤ a térségbe érkező vendégek és a vendégéjszakák számának növelése;
¤ termékfejlesztés megvalósítása, meglévő turisztikai adottságok jobb kihasználása, ezáltal magasabb fizetőképességű vendégkör megnyerése;
¤ minőségi és fenntartható turizmus fejlesztése;
¤ szezon meghosszabbítása, elő- és utószezon forgalmának növelése;
¤ belföldi vendégek arányának növelése.

III.
Az Egyesület megvalósítandó feladatai a kitűzött célok elérése érdekében

¤ Az idegenforgalmi tevékenység megtervezése, az ezzel kapcsolatos feladatok szervezése.
¤ Az idegenforgalom népszerűsítése érdekében marketing tevékenység folytatása, a sajtókapcsolatok ápolása.
¤ Kérdőíves felmérést végezni a vendégek körében (utazási szokások, vendégek igényeinek felmérése, stb.).
¤ Kapcsolattartás az országos és helyi idegenforgalmi szervezetekkel, önkormányzatokkal, állami ás társadalmi szervezetekkel.
¤ Poroszlón és a környékbeli településeken meglévő hagyományok, népi kultúra felkutatása és ápolása, valamint ezekhez kapcsolódó összefoglaló tájékoztató és propagandaanyagok készítése.
¤ Természeti és épített értékek bemutatása és védelme.
¤ Részt venni a helyi turisztikai termékek fejlesztésében, közvetíteni a turisztikai termékeket a hazai és a nemzetközi piacra.
¤ Kulturális programok (például kiállítások, zenei stb. rendezvények) szervezése.
¤ Programok kidolgozása a sport- és üdülő idegenforgalom részére.
¤ A megvalósításhoz támogatók, szponzorok szervezése, pályázatok benyújtása és egyéb céltámogatások megszerzése.

IV.
Az Egyesület tagsága

4.1. Az Egyesület tagjai lehetnek természetes és jogi személyek, valamint ezek jogi személyiséggel nem rendelkező szervei, aki a belépési nyilatkozat kitöltésével és aláírásával elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el az Egyesület Alapszabályát, célkitűzéseit, valamint rendszeresen részt vesz az Egyesület munkájában és fizeti a tagdíjat.

VI. fejezet
TAGFELVÉTEL

- Az Egyesület legalább két tagjának ajánlása szükséges ahhoz hogy valamely személy, vagy szervezet tagnak jelentkezzen az Egyesületbe.
- Ezt követően a belépési szándékot egyszeri, írásbeli nyilatkozattétellel kell jelezni az Egyesület Elnöksége felé.

 

< Vissza