Menü

Önkormányzati hírek

Létrehozva: 2019. október 29. | Utoljára frissítve: 2021. január 22.
Poroszló Község Önkormányzatának aktuális hírei, tájékoztatói

                                                                 Hirdetmény 

 

LAKOSSÁGI FELHÍVÁS

Tisztelt Lakosság!

Az elkövetkezendő napokban tartósan hideg időjárásra számíthatunk, ezért fordítsunk most nagyobb figyelmet az esetlegesen rászoruló, egyedül élő szomédjainkra, ismerőseinkre! Amennyiben valaki segítségre szorulna, kérjük jelezzék a Polgármesteri Hivatal elérhetőségein.

Továbbá a csapadékos napokra is számítva, kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy az ingatlanjaik előtt szíveskedjenek gondoskodni a megfelelő csúszásmentesítésről!

Poroszló, 2021.01.13. 


 

TÁJÉKOZTATÓ GÉPJÁRMŰ TULAJDONOSOK ÉS ÜZEMBENTARTÓK RÉSZÉRE

 

Letölthető PDF formátumban: Tájékoztató


Görbe Károly egyéni vállakozó és családja jóvoltából a mai napon karácsonyi ajándékcsomagot kaptak a Szociális Intézmény dolgozói és ellátottai, egészségügyi dolgozók (orvosok, fogorvos, ápolók, asszisztensek, védőnők, gyógyszertár dolgozói, Mentőállomás dolgozói), rendőrők, valamint a Hivatal dolgozói. Kedvességét és figyelmességét hálásan köszönjük!

Áldott, békés Karácsonyi Ünnepeket kívánunk!

Poroszló, 2020.12.11.

      

 


Köszönjük Zsolczai Attilának és a közmunkásoknak, hogy ebben a nehéz időszakban ilyen kreatívan próbáltak ünnepi hangulatot teremteni Poroszlón


Poroszló Község Önkormányzata nevében köszönjük Görbe Károly egyéni vállalkozó nagylelkű adományát, aki minden óvodás, bölcsődés, iskolás gyermeknek és pedagógusnak, valamint az Idősek Otthona lakóinak és dolgozóinak Mikulás csomaggal kedveskedett.

 


 

Megkezdődött a szociális célú tűzifa kiszállítása

A szociális célú tűzifa támogatás igénylésére vonatkozó kérelmek benyújtása 2020. november 20. 11:45 óráig volt lehetséges. A kérelemek feldolgozása megtörtént, így november 30-án hétfőn már megkezdődött a tűzifa kiszállítása.

Poroszló, 2020.12.01.


November 27-én végleges helyére került Poroszló karácsonyfája. A fenyőfát Mészáros Sándorné Marika poroszlói lakos ajánlotta fel az önkormányzatnak.

Ünnepi díszbe öltözik Poroszló az adventi időszakban, de az idei várakozás más lesz, mint ahogy eddig átéltük. A koronavírus-járvány miatt elmaradnak a rendezvények. Ennek ellenére meghitt pillanatokat élhetünk át a feldíszített karácsonyfa mellett és gyönyörködhetünk a díszkivilágításban, mely szintén advent első vasárnapjára készül el.

Poroszló, 2020.11.27.

 


Befejeződött a Közösségi Ház nyílászáróinak cseréje

Magyar Falu Program keretén belül elnyert pályázaton lehetőség nyílt a Közösségi Ház nyílászáróinak cseréjére. A munkálatok a napokban befejeződtek, megtörtént az átadás-átvétel.

Poroszló, 2020.11.25.


Értesítés Idősek Otthonába történő felvételi zárlat elrendeléséről

Értesítjük a lakosságot, hogy a Tisza-mente Települési Önkormányzatok Mikro-térségi Társulás Szociális- és Gyermekjóléti Intézményében (3388 Poroszló, Alkotmány út 7.) a bentlakásra jelentkezők felvételi zárlatát 30 napra elrendelete a Társulás elnöke.

Továbbá értesítjük a házi segítségnyújtásban lévőket, hogy az ételkihordás biztosítása érdekében az önkormányzati kisbusz is bevonásra került.

Társulás elnökének döntése: Letölthető dokumentum

Polgármesteri döntés: Letölthető dokumentum

Poroszló, 2020.11.25.


Lakossági Tájékoztató

Poroszló, 2020. november 23.


 

Új játszótér a "Vásár-tér" területén

 Poroszló község új játszóterének létesítési munkálatai megkezdődtek a József Attila út végén, a Vásár-tér területén.

Poroszló, 2020.11.19.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 TÁJÉKOZTATÓ RÁGCSÁLÓIRTÁSSAL KAPCSOLATBAN


 

 


 

Heves Megyei Kormányhivatal Füzesabonyi Járási Hivatala felhívása

 


 

Felhívás

 


 

TÁJÉKOZTATÁS

Tisztelt Látogatók és Tisztelt Lakosság!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a szabadstrandra felvezető feljáró kapuja minden nap reggel 8:00 órától nyitva áll. Vagyonvédelmi okokból a kapu bezárásra kerül délután 16:00 órakor.

Bornemisza János polgármester

Poroszló, 2020.10.29. 

 


 

KÖZLEMÉNY

A Közösségi Ház bérbeadására kiírt pályázat eredményesen zárult. A nyertes pályázó Görbe Károly egyéni vállalkozó, aki kereskedelmi tevékenység folytatására kívánja hasznosítani az épületet.
A bérleti szerződés közjegyzői okiratba történő foglalása folyamatban van.

Dr. Váradi Ágnes
jegyző

 

Poroszló, 2020.10.21.
 


 

Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2020.(X.20.) önkormányzati rendelete
a természetben nyújtott szociális tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről

A rendelet letölthető pdf formátumban: Letölthető dokumentum

A rendelet mellékletét képező KÉRELEM formanyomtatvány letölthető pdf formátumban: Letölthető dokumentum

A kérelmek benyújtásának határideje: 2020. november 20. (péntek) 11:45 óráig


Felhívás

2020. július 1. napjától a Tisza-tavi Ökocentrum 1.sz. kapunál (főbejáratnál) található parkoló, illetve az Ökocentrummal szemben található Kossuth úti parkoló díjfizetés ellenében lesz majd igénybe vehető.

Díjköteles időszak: minden nap 8:00 órától 18:00 óráig

Parkolási díjak:

8:00 és 15:00 óra között 1000 Ft/nap

15:00 és 18:00 óra között 500 Ft/nap

 

Poroszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2020.(VI.26.) önkormányzati rendelete a fizető parkolóhelyek működtetéséről szóló 6/2016. (VI.30.) önkormányzati rendelet módosításáról: Letölthető dokumentum


 

Tájékoztatás

Tájékoztatjuk a lakosságot és a településre látogatókat, hogy Poroszló Község Önkormányzata Képviselő-testülete  a 8/2020.(VI.26.) önkormányzati rendelet szerint közterület felügyeletet hozott létre.

A rendelet letölthető pdf formátumban: Letölthető dokumentum


 

SZÁLLÁSHELY SZOLGÁLTATÓK FIGYELMÉBE!

Tisztelt Szálláshely Szolgáltató!

Az új koronavírus-járvány elleni védekezés második szakaszában a kijárási korlátozások feloldásával várhatóan beindul a turisztikai szezon, és a különböző szálláshelyeken lakók körében is előfordulhatnak COVID-19 gyanúját felvető megbetegedések.
A csoportos és tömeges koronavírus fertőzések elkerülése érdekében kiemelt figyelmet kell fordítani az általános védelmi intézkedések betartására.
Ezúton megküldöm a Nemzeti Egészségügyi Központ 25305-2/2020/EÜIG iktatószámon kiadott, nyári turisztikai időszakra (2020.06.01-2020.09.30) vonatkozó egészségügyi ellátási tervét és mellékleteit.


Továbbá felhívom a figyelmét a Magyar Turisztikai Ügynökség által közreadott, alábbi linken található Covid kézikönyvre is, amely a szükséges infekciókontroll intézkedések megvalósításában és a járvány megelőzésében nyújt segítséget:
https://mtu.gov.hu/documents/prod/covid19_kezikonyv-attrakciok-frissitett-0518.pdf


Kérem továbbá, hogy a központi orvosi ügyelet címét, telefonszámát, az ügyelet kezdő és befejező időpontját, valamint a legközelebbi sürgősségi betegellátó kórház címét és telefonszámátjó látható helyen és olvasható módon függessze ki szálláshelyén az érintettek tájékoztatása céljából.


Felhívom figyelmét, hogy a COVID-19-el kapcsolatos információk közérthető formában bemutató eligazító ábrák, piktogramok jól látható helyre történő kihelyezésére kötelezettsége van, amely teljesítéséhez segítséget ad az alábbi link:
https://nnk.gov.hu/index.php/koronavirus-tajekoztato/464-infografikak


Poroszló, 2020. június 12.


Tisztelettel:
dr. Váradi Ágnes s.k.
jegyző

 

Központi orvosi ügyelet és sürgősségi betegellátó kórház

Nyári turisztikai időszak egészségügyi ellátási terve

 


 

 

Tisztelt Szálláshely-szolgáltatók, Ingatlantulajdonosok!


Az idegenforgalmi adóval kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adom:
A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban Htv.) 34. §-a alapján az adót, a szálláshely ellenérték fejében történő átengedése esetén a szállásdíjjal együtt a szállásadó, a szálláshely vagy bármely más ingatlan ingyenesen történő átengedése esetén a szálláshellyel, ingatlannal rendelkezni jogosult az ott-tartózkodás utolsó napján szedi be.

Az idegenforgalmi adót az adóbeszedésre kötelezett akkor is köteles befizetni, ha annak beszedését elmulasztotta.

Pl: amely ingatlanban a tulajdonos a barátaival nyaral, akkor a barátok után is be kell vallania és szednie az idegenforgalmi adót!

Az adózás rendjéről szóló 2017.évi CL. törvény (továbbiakban Art.) 220. § -a szerint:
(1) Ha jogszabály eltérően nem rendelkezik, az adóhatóság az e törvényben, adókötelezettséget előíró törvényben, illetve e törvények felhatalmazásán alapuló más jogszabályban megállapított kötelezettségnek a megszegése miatt a természetes személy adózót kettőszázezer forintig, nem természetes személy adózót ötszázezer forintig terjedő mulasztási bírsággal sújthatja.
(2) A kötelezettség megszegésének minősül a kötelezettség hibás, hiányos, valótlan adattartalommal történő, vagy késedelmes teljesítése, illetve teljesítésének elmulasztása.

Az Art. 221. § (2) bekezdése alapján az adókötelezettség határidőn belüli nem, illetve nem jogszerű teljesítése esetén az adóhatóság a természetes személy adózót ötvenezer forint, a nem természetes személy adózót százezer forint mulasztási bírsággal sújtja és - a mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett - tizenöt napos határidő tűzésével ismételten felhívja az adókötelezettség jogszerű teljesítésére. A kötelezettség határidőben történő teljesítése esetén az e bekezdés alapján kiszabott bírság mérsékelhető vagy elengedhető.

Az idegenforgalmi adóbefizetése: az Art. 2. számú melléklet II. 3. pontja alapján: „Az adóbeszedésre kötelezettnek az idegenforgalmi adóról a tárgyhónapot követő hónap tizenötödik napjáig kell adóbevallást benyújtani."

A Kormány a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a koronavírus-járvány gazdasági hatásainak mérséklése érdekében szükséges adózási könnyítésekről szóló 140/2020. (IV.21.) Korm. rendelet 5. §-a szerint a 2020. december 31-ig terjedő időszakban eltöltött vendégéjszaka utáni idegenforgalmi adót az adó alanyának nem kell megfizetnie, az adó beszedésére kötelezettnek nem kell beszednie, befizetnie, a megállapított, de be nem szedett adót azonban be kell vallania az adóhatósághoz. Nem kell bevallani a megállapított adót, ha annak összege nulla.

Kérjük a Tisztelt Szálláshely Szolgáltatókat, hogy az eltöltött vendégéjszakákról a bevallást tárgyhónapot követő 15. napig hivatalunknak elektronikus úton https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap vagy papíralapon benyújtani szíveskedjenek!

Az elmúlt évek gyakorlata alapján idén is fokozottan ellenőrizzük a Szálláshely Szolgáltatókat!

 

Poroszló, 2020. május 19.

 

dr. Váradi Ágnes s.k.
jegyző

 


 

A veszélyhelyzet alatti engedélykötelezettségről, valamint az ellenőrzött bejelentésről szóló 191/2020. (V.8.) Korm. rendelet alapján az ellenőrzött bejelentés az alábbi e-mail címen nyújtható be: bejelentes@poroszlo.hu

dr. Váradi Ágnes

jegyző

 


 

ÓZONGENERÁTOR A FERTŐTLENÍTÉSÉRT

Az ózonkezelés ma már igen elterjedt, széles körben alkalmazott légtisztító, fertőtlenítő eljárás.
Az ózongáz az egyik legerősebb fertőtlenítéshez használt hatóanyag, ami 50-szer hatékonyabb és 3000-szer gyorsabb, mint a klór.
Nincs olyan kórokozó mely ellen tud állni az ózon fertőtlenítő erejének, így a levegőben, felületeken megtapadó vírusok, baktériumok, penész és gombák elleni harcban is hatékony segítség. Az ózongázzal történő kezelés során semmilyen vegyszerre nincs szükség, így a tisztítási folyamat környezetbarát.

Poroszló Község Önkormányzata ózongenerátort vásárolt, amely a hétfői nappal megérkezett és már használatban is van. Az Idősek Otthonában és az Óvodában már megtörtént az ózongenerátorral történő levegőtisztítás,sterilizálás. Az Önkormányzat közintézményeinek fertőtlenítését rendszeresen és folyamatosan végzik az eszközzel.

 

 

Idősek Otthona fertőtlenítés

 

   

 

Óvoda fertőtlenítés

 

   

 

Poroszló, 2020.05.14.

 


 

Poroszló Község Önkormányzata polgármesterének 4/2020. (IV.24.) önkormányzati rendelete
a közterületen történő szeszesital fogyasztás tilalmáról

Poroszló Község Önkormányzatának polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében és a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 200.§ (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 5. pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendelem el:

1. § E rendelet alkalmazásában
1. szeszesital: a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 2.§ 23a pontja szerinti ital;
2. alkalmi rendezvény: a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009.(IX.29.) Korm. rendelet 28. § a) pontja szerinti rendezvény.

2. § A közterületen történő szeszesital fogyasztás tilos, kivéve
a) a közterület-használati engedélyben vagy megállapodásban foglaltak szerinti, a szeszesital árusítására jogosult vendéglátóipari üzlet által használt közterületen,
b) közterület-használati engedéllyel vagy megállapodással, egyéb szükséges engedéllyel tartott alkalmi rendezvény területén vagy
c) az év első és utolsó napján.

3. § (1) Hatályát veszti Poroszló Község Önkormányzat Képviselőtestületének a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 19/2013. (XI.28.) önkormányzati rendeletének 4/C. § és 4/D. §-a.
(2) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Poroszló, 2020. április 23.

PDF formátumban letölthető: Letölthető dokumentum

 


 

Felhívás a Szálláshely Szolgáltatók részére!

A Kormány a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a koronavírus-járvány gazdasági hatásainak mérséklése érdekében szükséges adózási könnyítésekről szóló 140/2020. (IV.21.) Korm. rendelet 5. §-a szerint a 2020. december 31-ig terjedő időszakban eltöltött vendégéjszaka utáni idegenforgalmi adót az adó alanyának nem kell megfizetnie, az adó beszedésére kötelezettnek nem kell beszednie, befizetne, a megállapított, de be nem szedett adót azonban be kell vallania az adóhatósághoz. Nem kell bevallani a megállapított adót, ha annak összege nulla.

Kérjük a Tisztelt Szálláshely Szolgáltatókat, hogy az eltöltött vendégéjszakákról a bevallást tárgyhónapot követő 15. napig hivatalunknak elektronikus úton https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap  vagy papíralapon benyújtani szíveskedjenek!


Az elmúlt évek gyakorlata alapján idén is fokozottan ellenőrizzük a Szálláshely Szolgáltatókat!

dr. Váradi Ágnes
jegyző

 

 


 

     

Tájékoztató a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. tiszafüredi ügyfélszolgálati iroda címének változásáról

 

 

PDF formatumban letölthető: Tájékoztató

 


 

Tájékoztató irányított égetésről

 

 

A tájékoztató és a bejelentő lap letölthető PDF formátumban:

Tájékoztató és bejelentő lap irányított égetésről

 


 

TÁJÉKOZTATÓ MAGÁNSZEMÉLYEK KOMMUNÁLIS ADÓJÁNAK VÁLTOZÁSÁRÓL

Tisztelt Adózók!


Poroszló Község Önkormányzat Képviselő Testülete 2020.01.01-től 8.000,-Ft -ra emelte a magánszemélyek kommunális adóját. Amennyiben az adózó a naptári év első napján Poroszló közigazgatási területén lakóhellyel rendelkezik és ott életvitelszerűen tartózkodik, továbbá az éves adó összegét március 15-ig egy összegben megfizeti, abban az esetben a lakóhelyéül szolgáló ingatlan után Poroszló Község Önkormányzat Képviselő Testülete 60% -os kedvezményt biztosít így az egy összegben március 15-ig megfizethető adó összege 3.200,-Ft. Aki az adó összegét két részletben kívánja megfizetni, annak a kedvezményt nem biztosítja a Képviselő Testület, így az adó összege 8.000,-Ft lesz, melyet 4.000,-Ft március 15., és 4.000,-Ft szeptember 15-ig fizethet meg.
A kedvezmény igénybevételéhez kérjük a megállapodás és nyilatkozat kitöltését, valamint annak az adóhatóság részére történő eljuttatását a befizetéssel egyidejűleg, de legkésőbb 2020.március 16-ig.

 


 

TÁJÉKOZTATÓ ÉPÍTMÉNYADÓ BEVEZETÉSÉRŐL

Tisztelt poroszlói építmény tulajdonosok!


Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2015. (X.30.) önkormányzati rendelete a helyi adóról, bevezette 2020. január 1-től az Építményadót

Az adó alanya az, aki a naptári év (a továbbiakban: év) első napján az építmény tulajdonosa. Több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányadaik arányában adóalanyok. Amennyiben az építményt az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jog terheli, az annak gyakorlására jogosult az adó alanya. (A tulajdonos, a vagyoni értékű jog jogosítottja a továbbiakban együtt: tulajdonos).
Valamennyi tulajdonos által írásban megkötött és az adóhatósághoz benyújtott megállapodásban a tulajdonosok az adóalanyisággal kapcsolatos jogokkal és kötelezettségekkel egy tulajdonost is felruházhatnak.
Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévő építmények közül a lakás és a nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész.
Az adókötelezettség az építmény valamennyi helyiségére kiterjed, annak rendeltetésétől, illetőleg hasznosításától függetlenül.
Az ingatlanon elhelyezett, a településkép védelméről szóló törvény szerinti reklámhordozó.
Reklámhordozó esetén Polgári Törvénykönyv szerinti tulajdonosa az adó alanya.

Amennyiben Ön építmény tulajdonosa, de az építmény adónak nem alanya, vagy a törvény és az önkormányzati rendelet erejénél fogva adómentesség illeti meg, kérem, hogy szíveskedjen a mellékelt bevallási nyomtatvány főlap részét kitölteni és visszajuttatni hivatalunkhoz.
Amennyiben Ön adófizetésre kötelezett kérem, szíveskedjen a bevallási nyomtatvány bevallás A vagy B részét kitölteni és az Önkormányzat adóhatóság részére személyesen, vagy postai úton benyújtani. (Poroszlói Közös Önkormányzati Hivatal 3388 Poroszló, Fő út 6.)
Felhívjuk figyelmét, hogy az építményadó megállapításához szükséges bevallást 2020.január 20. napjáig kell benyújtani az Önkormányzati Hivatal Adócsoportjához.

2. Építményadó adókötelezettség, az adó alanya

1/A. §
Adókötelezettség terheli a Htv. 11. § és 11/A. §-ában szerint a Htv. 12. § és 12/A. §-ában meghatározott adóalanyokat

3. Adómentesség

1/B. §
(1) Mentes az építményadó alól a Htv. 13. §-ában meghatározottakon túl az a magánszemély tulajdonában álló lakás vagy lakáscélú ingatlan, melyet életvitelszerűen kizárólag lakhatás céljára használnak.

(2) Mentes az építményadó alól az a nem vállalkozási célú garázs, összesen 50 m2 hasznos alapterületig, melyet a magánszemély tulajdonosa gépjármű tárolására használ.

4. Az adó alapja
1/C. §
(1) az épület négyzetméterben számított hasznos alapterülete.
(2) A reklámhordozó reklámközzétételre használható, m2-ben két tizedesjegy pontossággal – számított felülete.

5. Az adó mértéke

1/D. §
(1) Az adó éves mértéke az építmények tekintetében 125 forint/m2.
(2) Az adó éves mértéke reklámhordozó esetében 5.000 forint/m2."

Letölthető dokumentum:

Adatbejelentés az épület, épületrész utáni építményadóról

Adatbejelentés a reklámhordozó utáni építményadóról

 


 Tájékoztatás az idegenforgalmi adó változásáról

Tisztelt poroszlói Szállásadók!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az idegenforgalmi adó mértéke 2020. 01. 01-jétől 400.-Ft/fő/vendégéjszakára változik Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 13/2015. (X.30.) számú önkormányzati rendelete alapján.
Bevallási és befizetési határidő: a tárgyhónapot követő hónap 15. napja
Számlaszám: 11600006-00000000-31704212

 

 

< Vissza