Menü

Önkormányzati hírek

Létrehozva: 2019. október 29. | Utoljára frissítve: 2021. december 05.
Poroszló Község Önkormányzatának aktuális hírei, tájékoztatói

November 25-én végleges helyére került a község karácsonyfája.

Köszönjük szépen a fenyőfa felajánlását Molnár Béla Károlynak és feleségének, Idus néninek!

 

 


 


 

" VILÁGÍTÓ ADVENTI ABLAKOK" FELHÍVÁS

 

 

 


 

Zöldhulladék szállításával kapcsolatos megkeresésünkre az NHSZ Tisza Nonprofit Kft. a következő tájékoztatást adta:

 

Letölthető PDF formátumban: Tájékoztatás

 

VÁGÁNYZÁRI INFORMÁCIÓ 

 

További információ és menetrend: Letölthető dokumentum


 

Hirdetmény a vendéglátó üzletek NTAK regisztrációjáról

 

Hirdetmény a szociális tűzifa igénylésről

 
 
A 11/2021.(IX.30.) önkormányzati rendelet a természetben nyújtott szociális tüzifa támogatás jogosultság feltételeiről, valamint a Kérelem formanyomtatvány letölthető: Letölthető dokumentum
 

Már elérhető a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat felsőoktatási hallgatók számára
 
A részletes pályázati felhívás letölthető: BURSA HUNGARICA PÁLYÁZATI KIÍRÁS
 

 

TÁJÉKOZTATÁS A SZELEKTÍV HULLADÉK GYŰJTÉSÉRE SZOLGÁLÓ KUKÁK KIOSZTÁSÁRÓL

A meghatalmazás letölthető PDF formátumban: Letölthető dokumentum

 


 

Farkas Dent Bt. lakossági tájékoztatója

A tervezhető fogászati ellátások, a rehabilitációs ellátások, valamint a tervezhető invazív beavatkozások veszélyhelyzeti rendjéről szóló 469/2021. (VIII.6.) Korm.rendelet értelmében 2021.08.09-től a tervezhető fogászati ellátásra, az egészségügyi intézménybe a rehabilitációs ellátásra vagy a tervezhető invazív beavatkozásra (a beteg testébe bőrön, nyálkahártyán vagy más testnyíláson keresztül behatoló fizikai beavatkozásra) jelentkező személy ellátásának feltétele, hogy a 6. életévét betöltött betegnek legyen védettségi igazolványa, vagy a tervezett ellátást megelőző 48 órán belül készült negatív SARS-CoV-2 PCR-teszttel igazolja a vírusmentességét. Ez az előírás nem vonatkozik a vérvételre és az injekció beadására (azokat e nélkül is el lehet végezni). Ugyancsak védettségi igazolvánnyal vagy negatív teszttel kell rendelkeznie a beteget kísérő személynek is.
Ugyanakkor ha az invazív beavatkozás kockázata – szakmai szempontból – elhanyagolható, a tervezett invazív beavatkozást végző szakorvos döntése alapján a PCR-teszt elvégzése nélkül is végrehajtható a beavatkozás.
A tesztet az egészségügyi intézmény térítésmentesen elvégzi a 18 év alattiaknak, a fertőzésgyanús betegeknek és azoknak, akik szakorvosi vélemény alapján nem olthatók be ellenanyaggal, valamint a 18 év alattiakat kísérő, védettségi igazolvánnyal nem rendelkezőknek. A többieknek fizetniük kell érte (kb. 19.000,- Ft-ot).

Dr. Farkas Ildikó
fogorvos


 

Támogatás a poroszlói Polgárőr Egyesület részére

A Magyar Labdarúgó Szövetség évek óta támogatást nyújt azoknak a Polgárőr Egyesületeknek, akik segítik a megyei első vagy alacsonyabb osztályú labdarúgó mérkőzések megrendezését.
A Magyar Labdarúgó Szövetség az MLSZ Heves megyei Igazgatósága javaslatára 2021-ben az Országos Polgárőr Szövetségen keresztül 120.000 forint támogatásban részesítette a Poroszló Polgárőr Egyesületet.
Polgárőreink ott vannak a Heves megyei II. csoport Poroszló SE mérkőzésein és jelenlétükkel biztosítják a mérkőzések lebonyolítását.
Köszönjük a támogatást.

 

Poroszló, 2021. augusztus 31.

 

Zsolczai Attila
Poroszló Polgárőr Egyesület
egyesületi elnök


Tájékoztató a Poroszlói Közös Önkormányzati Hivatal épületének felújításáról

A Belügyminisztérium Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 3. mellékletének 3. 3.3., 3.4. vagy 3.5. pontjában szabályozott Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása jogcímen Poroszló Község Önkormányzatát a BMÖFT/6-8/2021. iktatószámú miniszteri döntésnek megfelelően 40 000 000 ,- Ft, azaz negyvenmillió forint vissza nem térítendő támogatásban részesítette. A támogatással megvalósul a Poroszlói Közös Önkormányzati Hivatal (3388 Poroszló, Fő út 6.) épület felújításának II. üteme, így többek között a műemléki restaurálás, nyílászárók felújítása és az épület külső homlokzatának teljes körű felújítása is. A kivitelező a munkálatokat hamarosan megkezdi.

Poroszló, 2021.07.27. 


 

Tájékoztatás az 1/2021.(VII.22.) KHVI sz. határozatáról

Poroszló Község 001. 002. és a 003. számú szavazókör szavazóhelyiségének címváltozása

A határozat letölthető pdf formátumban: Letölthető dokumentum


 Mondjatok Igent!

Immáron egy gondosan felújított házasságkötő terem várja Poroszlón a párokat, akik elkötelezték magukat egymás iránt!
A minden részletében új és korszerű terem 2021 júniusában került átadásra. Klimatizált, 80 négyzetméteres, és 50 fő befogadására alkalmas.

Cím: 3388 Poroszló, Fő út 2.

Bejelentkezés, érdeklődés:
Anyakönyvvezetőknél, Polgármesteri Hivatal 3388 Poroszló, Fő út 6., +36-36-553-040

Fotókat készítette: Kocsis Ildi, Dida


 

Tisztelt Adózók és Szálláshely-szolgáltatók!

A Kormány az egyes, a veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó gazdasági szabályokról szóló 498/2020. (XI. 13.) Korm. rendeletének módosításáról döntött a 319/2021. (VI. 9.) Korm. rendeletével.

A Korm. rendelet szerint a 2021. január 1. napja és 2021. június 30. napja közötti időszakban eltöltött vendégéjszaka utáni idegenforgalmi adót az adó alanyának nem kell megfizetnie, az adó beszedésére kötelezettnek nem kell beszednie, befizetnie, a megállapított, de be nem szedett adót azonban – kivéve, ha annak összege nulla – be kell vallania az adóhatósághoz.

A fenti rendelkezések alapján 2021. július 1-jétől adókötelezettség terheli azt az idegenforgalmi adófizetésre kötelezett magánszemélyt, aki nem állandó lakosként Poroszló Község Önkormányzata illetékességi területén legalább egy vendégéjszakát eltölt.

Az adó beszedésére kötelezettnek (szálláshely-szolgáltatónak) ettől az időponttól az idegenforgalmi adót be kell szednie és befizetnie, valamint be kell vallania (elektronikus úton vagy papír alapú nyomtatványon) az önkormányzathoz, az eddig szokásos módon tárgyhónapot követő hó 15. napjáig.

Az adóbevallás az E-önkormányzat portál felületről érhető el, on-line kitöltés és beküldés lehetőségét biztosító iForm űrlap formátumban, valamint - akár ügyfélkapus bejelentkezés nélkül is - nyomtatható PDF formátumban.


https://poroszlo.hu/hu/onkormanyzat/nyomtatvanyok-dokumentumok/c/elektronikus-ugyintezes

 

Poroszló, 2021.06.14.


 Tájékoztató a Poroszlói Közös Önkormányzati Hivatal épületének felújításáról

A Belügyminisztérium Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 3. mellékletének II. 2. a), b) és c) pontjában szabályozott Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása jogcímen Poroszló Község Önkormányzatát a BMÖFT/334-6/2020. iktatószámú miniszteri döntésnek megfelelően 30 000 000 ,- Ft, azaz harmincmillió forint vissza nem térítendő támogatásban részesítette. A támogatással megvalósul a Poroszlói Közös Önkormányzati Hivatal (3388 Poroszló, Fő út 6.) tetőszerkezetének teljes cseréje. A munkaterület átadásra került, a kivitelező a munkálatokat hamarosan megkezdi.

Poroszló, 2021.04.06.


 Tisztelt Lakosság!

Ezúton tájékoztatom Önöket a Kormány 2021. március 27-én megjelent 143/2021. (III.27.), 144/2021. (III.27.) és 145 Kormányrendeleteiről az alábbiak szerint:

A szigorított védelmi intézkedést 2021. április 8-ig fenntartják.

A 2,5 milliomodik COVID-19 elleni oltóanyaggal történő védőoltás első dózisa beadása után:
- A kijárási tilalom időszaka este 10 és reggel 5 óra közötti időszak.
- A szolgáltatásokkal kapcsolatos ideiglenes védelmi intézkedések megszüntetésre kerülnek.
- A személyes megjelenést igénylő szolgáltatás céljára szolgáló helyiség vagy helyszín nem köteles zárva tartani.
- A személyes megjelenést igénylő szolgáltatás céljára szolgáló helyiségben vagy helyszínen megengedett a szolgáltatás nyújtása és a szolgáltatás igénybe vétele.
- Az üzletek kötelező zárva tartási időszaka az este 9.30 óra és reggel 5 óra közötti időszak.
- Reggel 5 óra és este 9.30 óra közötti időben – az e rendelet, valamint a védelmi intézkedések ideiglenesszigorításáról szóló 104/2021. (III. 5.) Korm. rendelet rendelkezéseire figyelemmel – megengedett az üzletekben tartózkodás és vásárlás.
- Reggel 5 óra és este 9.30 óra között az üzlet – beleértve a védelmi intézkedések ideiglenes szigorításáról szóló 104/2021. (III. 5.) Korm. rendelet alapján kötelezően zárva tartó üzletet – az e rendeletben meghatározott ideiglenes védelmi intézkedések végrehajtása és betartása esetén tarthat nyitva.
- A vendéglátó üzletben való tartózkodás – az e rendelet hatálybalépésekor hatályos jogszabályi rendelkezések szerint, a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet szabályai értelmében – az elvitelre alkalmas ételek kiadása és szállítása érdekében, az ehhez szükséges időtartamig – megengedett. A vendéglátó üzlet e rendelet alkalmazásában nem minősül üzletnek.
- A tíz négyzetméteres vagy ennél kisebb vásárlótérrel rendelkező üzlet vásárlóterében az ott foglalkoztatottakon kívül egy időben egy vásárló tartózkodhat.
- A tíz négyzetmétert meghaladó vásárlótérrel rendelkező üzlet vásárlóterében az ott foglalkoztatottakon kívül egy időben legfeljebb átlagosan tíz négyzetméterenként egy vásárló tartózkodhat.
- Az üzlet üzemeltetője, illetve vezetője köteles az üzlet bejárata előtt – a nyitvatartási idő mellett – mindenki számára jól láthatóan kifüggeszteni, hogy a (4)–(6) bekezdés szerinti számítás eredményeként egy időben összesen hány fő vásárló tartózkodhat az üzlet vásárlóterében.

Az üzlet üzemeltetője, illetve vezetője köteles gondoskodni arról, hogy
a) a bejutásra várakozók – a közös háztartásban élők kivételével – egymástól 1,5 méteres távolságot folyamatosan tartsanak,
b) a vásárlók számára a kézfertőtlenítés lehetősége az üzlet vásárlóterében folyamatosan biztosított legyen,
c) az üzlet vásárlóterében a felületek fertőtlenítése folyamatos legyen, és
d) a bevásárláshoz használt eszközök (kocsi, kosár) fertőtlenítése folyamatosan megtörténjen.

A Kormány felkéri a vásárlókat, hogy törekedjenek a távolságtartási szabály betartására, és az üzletekben csak a vásárláshoz elengedhetetlenül szükséges időtartamot töltsenek.

A Kormány az óvodákban a 2021. március 8-ával elrendelt rendkívüli szünetet megszünteti, az iskolákban rendes munkarend szerinti tanítás lesz 2021. április 19. napjától.

Poroszló, 2021.03.30.

dr. Váradi Ágnes 
jegyző


 

TÁJÉKOZTATÁS  - Vendéglátó egységek új üzlettípus besorolása 2021


Milyen bejelentési kötelezettsége van az éttermeknek?
Az új év új adminisztrációs kötelezettséget hozott a vendéglátó egységek számára. A szakma régóta szorgalmazta a vendéglátóhelyek típusainak felülvizsgálatát és egy sokkal átláthatóbb besorolási rendszer kiépítését. Január 1-jétől jogszabály módosítással életbe is lépett az új rendszer. Megmutatjuk, mit érdemes tudni róla!


Új jogszabály: bejelentés vendéglátóhely üzlettípus besorolásáról
Az év elejétől hatályba lépett a 634/2020. (XII. 22.) kormány rendelet, amely meghatározza a vendéglátóhelyek üzlettípusait és azok jellemzőit is.
A vendéglátásra vonatkozó, korábban hatályban lévő jogszabályok frissítése időszerű volt, hiszen nemcsak a termékkör szerinti besorolás nem volt teljesen egyértelmű, de a hatályos áfa-törvénnyel sem került összhangba. Az üzemeltetők fő tevékenysége és a fő termékkör egyáltalán nem határozta meg pontosan a vendéglátóhely típusát. A módosított jogszabály ennek kiküszöbölésére jött létre.
Az üzlettípus bejelentését 2021. március 31-ig szükséges megtenni a vendéglátóegység telephelye szerint illetékes önkormányzathoz.


Mi a bejelentés menete?
A nyilatkozatot az üzemeltetői adatokkal ki kell tölteni és pontosan ki kell választani, hogy a vendéglátó egység mely üzlettípusba tartozik. A nyilatkozatot aláírva, 2021. március 31.-ig szükséges eljuttatni az önkormányzat részére személyesen vagy postai úton (3388 Poroszló, Fő út 6.) .

 

 

Bővebb információ: Vendéglátó egységek új üzlettípus besorolása 2021

Nyilatkozat: Bejelentés nyomtatvány - vendéglátó egységeknek

 

Poroszló, 2021.03.22.

 


 ÜNNEPI MEGEMLÉKEZÉS AZ 1848-49-ES FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC ÉVFORDULÓJA ALKALMÁBÓL

 

„Félre kislelkűek, akik mostan is még
Kételkedni tudtok a jövő felett,
Kik nem hiszitek, hogy egy erős istenség
Őrzi gondosan a magyar nemzetet!"

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Tisztelt ünneplő Közönség!


Ezeket a sorokat Petőfi Sándor 1848 áprilisában vetette papírra. Az a hónap, azaz április teljesítette be vívmányaival és az áprilisi törvényekkel mindazt, amit a március 15-i pesti és pozsonyi események elkezdtek. Mindenhol remény és várakozás! Azután eltelt a forró nyár, és kiderült, nem lesz könnyű dolog az alkotmányosság és annak védelme. Kiderült, nem lesz tréfadolog a szabadság kivívása!


Minden nemzet életében vannak fordulópontok, amelyek hosszú időre kijelölik annak sorsát. Kijelölik azt a mozgásteret, azt a pályát, amelyen az elkövetkezőkben járni lehet, s amelyen járni kell. 1848. március 15-e is egy ilyen pillanat volt. Amikor végignézünk az általunk eddig megtett, ezer esztendőt átszelő úton, láthatjuk: március 15-e azon kevés történelmi dátumok közé tartozik, mely egyként kedves minden magyar ember számára. Mi lehet ennek a titka?


Azon a tavaszon, a „népek tavaszán" egész Európa recsegett-ropogott a rajta végigsöprő forradalmi hullám csapásai alatt. Egy új Európa volt születőben. Egy olyan Európa, amelyben nincsenek születési előjogok, amelyben minden adófizető polgár államának olyan nagykorú tagja, akinek joga van dönteni a sorsa felett, s amelyben a nemzet tagjai felelősek egymásért. Ezt jelentette a másik hármas jelszó, mely szintén szerepelt a 12 pont alján: szabadság, egyenlőség, testvériség!


Ezek az eszmék sok országban véres polgárháborút robbantottak ki. Nálunk a forradalom vér nélkül győzött. Nem azért, mert – ahogy Jókai mondotta március 14-én este – „Pesten nehéz forradalmat csinálni, hiszen a kormány Bécsben, az országgyűlés Pozsonyban van". Hanem azért, mert az ország egésze akart változást. A nemzet minden tagja egyként érdekelt volt a feudalizmus idejétmúlt államrendjének eltakarításában. Az ország népe szíve szerint saját országgyűlést és saját kormányt akart, a majdani saját fővárosban: Pest-Budán. Ugyanakkor mindannyian saját pénztárcájukon érezték a csapnivaló gazdasági rendszer összes hátrányát, rugalmatlanságát, fejlődésképtelenségét. Újra meg újra megtapasztalhatták, mit is jelent, ha nincs törvény előtti egyenlőség, vagy ha a cenzúra versekben kotorászik. És a márciusi ifjak tudták ezt! Egyszóval a 12 pont fölé méltán került oda a cím: „Mit kíván a magyar nemzet?"


De odakerült még valami. Legfőbb követelésként, mottó gyanánt: „Legyen BÉKE, SZABADSÁG és EGYETÉRTÉS!" Itt látható igazán a márciusi ifjak nagysága. A forradalmár általában fel akarja forgatni a régi, úgymond velejéig korhadt világot. Ő nem a béke embere, ő pusztítani akar, vagy ahogy nemrégiben még nálunk is mondták, magukat forradalmárnak tartó emberek: „végképp eltörölni".


Nem így Petőfiék! „Legyen BÉKE, SZABADSÁG és EGYETÉRTÉS!" – írták. A forradalom rendkívüli állapot. Mivel nem volt más választásuk, bátran félresöpörték azt a világot, amelyben korábban éltek: intézményeket, törvényeket, egy egész rendszert. Azért kellett ezt megtenniük, mert muszáj volt, mert nem lehetett tovább úgy élni, mint addig. De az élet már másnap ment tovább. Az egymás mellett éléshez pedig elengedhetetlen a béke, a szabadság és az egyetértés! Közös a sorsuk, közös a gondjuk, és egyikük sem juthat előre hosszú távon a másik rovására. Ennek felismeréséből születhetett új nemzet ott, a Nemzeti Múzeum előtt.


A forradalom győzelme utáni napokban az ország felelős vezetői békés életre készültek fel. Miután valóra váltották mindazt, amit a 12 pontból az adott körülmények között valóra lehetett váltani, nagy erővel kezdték meg az ország építését.


Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves Barátaim!


Ma az a feladatunk, hogy éljünk és gyarapodjunk, jussunk előbbre életünk során. Mégis, amit ők adtak nekünk a Nemzeti dallal, a 12 ponttal, az nemcsak az ő életüknek volt egy fényes, szép napja, de az egész nemzet életének egy olyan pillanata, amely azóta is erőt ad nekünk, amikor egy szebb és boldogabb életről gondolkodunk. „1848 Te csillag" – kiáltott fel Petőfi. Március 15-e az előttünk járók számára ugyanolyan, mint számunkra, egy boldogabb kor gyermekeinek a számára, és mint az égen a hajósok számára a sarkcsillag: mutatja az utat. S ha borult is az ég, és a felhők el is takarják olykor, azért a helyéről el nem mozdul, s mihelyt fordul a szél, újra fényesen ragyog.


Tisztelt ünneplő Közönség! Kedves Barátaim!


Petőfi a Nemzeti dalban komoly kötelességet rótt reánk.
Emlékeznünk kell tehát nekünk is. Emlékeznünk kell Petőfire és a márciusi ifjakra. A politikusokra, a gróf Batthyány Lajosokra, a gróf Széchenyi Istvánokra, a Deák Ferencekre, a Kossuth Lajosokra. A mártírokra, az aradi tizenháromra és a névtelen bakákra, akiket messzire hurcoltak hazájuktól, hogy idegen országban verekedjenek idegen érdekekért.
Itt az alkalom, miközben a szabadságharc hőseire emlékezünk, hogy a mindennapok hőseire is gondoljunk egy néma percig.
Köszönöm megtisztelő figyelmüket.


Poroszló, 2021.03.12.

Bornemisza János
polgármester


  

Tisztelt Lakosság!

A Kormány által elrendelt a védelmi intézkedések ideiglenes szigorításáról szóló 104/2021. (III.5.) Korm. rendelet ideje alatt 2021. március 8. – 2021. március 22-ig a személyes ügyfélfogadás a Polgármesteri Hivatalban szünetel. Tekintettel arra, hogy az adó első félévi pótlékmentes megfizetésének határideje március 15. a szigorított védelmi intézkedés időszakára esik, így az adó pótlékmentes megfizetésének határidejét 2021. március 31. napjáig engedélyezem.

Ez alapján felhívom a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy az adó pótlékmentesen 2021. március 31. napjáig fizethető meg.

Bornemisza János s.k.
polgármester

Poroszló, 2021.03.11.


 

Tisztelt Lakosság!

Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy a Kormány szigorított védekezést rendelt el a védelmi intézkedések ideiglenes szigorításáról szóló 104/2021. (III.5.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: R.).

Az R. értelmében közterületen, illetve nyilvános helyen mindenki köteles más emberrel a szociális érintkezést – a közös háztartásban élők kivételével – a lehető legszűkebb személyi körre korlátozni, és a másik embertől lehetőség szerint legalább 1,5 méter távolságot tartani.

A települések belterületén, az utcán és a közterületen – az e rendelet szerinti kivétellel – mindenki köteles orvosi maszkot, munkavédelmi maszkot, illetve textil vagy más anyagból készült maszkot (a továbbiakban együtt: maszk) olyan módon viselni, hogy az az orrot és a szájat folyamatosan elfedje.

A köznevelési intézmények – az óvoda és a pedagógiai-szakmai szolgáltatást nyújtó intézmény kivételével – és a szakképző intézmények (a továbbiakban együtt: oktatási intézmény) tantermen kívüli, digitális munkarendben működnek.

Az óvodákban rendkívüli szünet van érvényben.

Az iskola és az óvoda gyermekfelügyeletet biztosít, amelyet az intézmény vezetőjétől kell igényelni.

A közigazgatásban foglalkoztatott személyek a munkájukat a munkavégzés rendes helyétől eltérően, a lakó-, illetve tartózkodási helyükön, saját eszközeikkel végzik.

Munkahelyen történő munkavégzés rendelhető el azok számára, akiknek esetében ez feltétlenül szükséges, így különösen a koronavírus-világjárvány elleni védekezésben részt vevők, valamint azok számára, akiknek az elvégzendő munka jellege a lakó-, illetve tartózkodási helyükön történő munkavégzést nem teszi lehetővé.

A Polgármesteri Hivatalban a személyes ügyintézés 2021. március 8-tól március 22-ig szünetel. Kizárólag haláleset anyakönyvezése, illetve sírhelymegváltási ügyben lehetséges a személyes ügyintézés időpontegyeztetés után.

A veszélyhelyzet ideje alatt egyes gazdaságvédelmi intézkedésekről szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 105/2021. (III.5.) Korm. rendelet értelmében az önkormányzat bérleti díjat nem követelhet olyan helyiségbérletért, amely a szigorított védekezés alatt köteles zárva tartani.

dr. Váradi Ágnes jegyző

Poroszló, 2021.03.08.


 

 Tájékoztatás  a Napsugár Óvoda és Bölcsőde intézményére vonatkozó rendkívüli szünet meghosszabbításáról 

Az Oktatási Hivatal határozata alapján a Poroszlói Napsugár Óvoda és Bölcsőde intézményében a koronavírus megjelenésével kialakult veszélyhelyzet miatt, a feladatellátási hely egésze vonatkozásában a rendkívüli szünetet 2021. március 5-ig meghosszabíttotta.

Poroszló, 2021.03.02.


 

Tájékoztatás a Napsugár Óvoda és Bölcsőde intézményére vonatkozó rendkívüli szünet elrendeléséről

Az Oktatási Hivatal határozata alapján a Poroszlói Napsugár Óvoda és Bölcsőde intézményében a koronavírus megjelenésével kialakult veszélyhelyzet miatt 2021.02.24-2021.03.02. terjedő időszakra a feladatellátási hely egésze vonatkozásában rendkívüli szünetet rendel el.

Poroszló, 2021.02.25.


Tájékoztatás Vass Lajos Általános Iskola tantermen kívüli oktatásáról

A Vass Lajos Általános Iskolában a koronavírus megjelenésével kialakult veszélyhelyzet miatt az EMMI határozata alapján 2021. 02. 22-26-ig tantermen kívüli digitális oktatás került elrendelésre.

Poroszló, 2021.02.25.


 

Tájékoztatás a Napsugár Óvoda középső csoport vonatkozásában rendkívüli szünet elrendeléséről

Az Oktatási Hivatal határozata alapján a Poroszlói Napsugár Óvoda és Bölcsőde intézményében a koronavírus megjelenésével kialakult veszélyhelyzet miatt 2021.02.22-2021.02.26. terjedő időszakra a Középső csoport vonatkozásában rendkívüli szünetet rendel el.

Poroszló, 2021.02.22.


 

Tájékoztatás Poroszló Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetési rendelet tervezetéről

A rendelet tervezet és mellékletei letölthetők tömörített formátumban: Letölthető dokumentum

 


 

Elektronikai hulladékgyűjtés Poroszlón!

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy Poroszlón 2021. március 1-től (hétfő) 2021. március 4-ig (csütörtök) ingyenes lakossági elektronikai hulladékgyűjtés lesz.
Az elektronikai hulladékokat Poroszló Község Önkormányzatának (3388 Poroszló, Fő út 6.) Ifjúsági Szállás udvarán lehet leadni az alábbi időpontokban:
Hétfő - Csütörtök: 08:00-16:00

Kérjük, hogy lehetőség szerint teljes, bontatlan eszközöket hozzanak.
A hulladékgyűjtés során az alábbi hulladékok leadására van lehetőség:
1. Háztartási nagygépek
Nagyméretű hűtőberendezések, hűtőberendezések, fagyasztók, élelmiszerek hűtésére, konzerválására és tárolására szolgáló egyéb nagyméretű berendezések, mosógépek, ruhaszárító gépek, mosogatógépek, tűzhelyek és sütők, elektromos főzőlapok, mikrohullámú sütők, főzésre és élelmiszer-feldolgozásra szolgáló egyéb nagyméretű berendezések, elektromos fűtőberendezések, elektromos fűtőtestek, helyiségek, ágyak, ülőbútorok fűtésére szolgáló egyéb nagyméretű berendezések, elektromos ventilátorok, légkondicionáló berendezések, egyéb szellőztető, elszívó és légkondicionáló berendezések.
2. Háztartási kisgépek
Porszívók, szőnyegseprűk, egyéb takarító berendezések, varró, kötő, fonó, és egyéb, textil feldolgozására használt gépek, vasalók és ruhanemű vasalására, mángorlására és egyéb kezelésére szolgáló más berendezések, kenyérpirítók, olajsütők, darálók, kávéfőző gépek és tárolóedények vagy csomagolások lezárására vagy felnyitására szolgáló berendezések, elektromos kések, hajvágó eszközök, hajszárítók, elektromos fogkefe, borotváló, masszírozó és egyéb, testápolásra szolgáló berendezések, ébresztő- és karórák, időmérésre,- jelzésre és –tárolásra szolgáló berendezések, mérlegek.
3. IT és távközlési berendezések
Központi adatfeldolgozás, nagyszámítógépek, számítógépek, nyomtatók, személyi számítógépek (CPU, egér, monitor és billentyűzet is), hordozható számítógépek (CPU, egér, monitor és billentyűzet is), kisméretű hordozható számítógépek, elektronikus jegyzettömb, nyomtatók, másoló berendezések, elektromos és elektronikus írógépek, zseb- és asztali számológépek (valamint információk elektronikus eszközökkel történő összegyűjtésre, tárolásra, feldolgozásra, bemutatásra, illetve továbbításra szolgáló egyéb termékek és berendezések), felhasználói terminálok és rendszerek, faxok, telexek, telefonok, nyilvános telefonok, vezeték nélküli telefonok, mobiltelefonok, üzenetrögzítő rendszerek (valamint hang, kép vagy más információk távközlési eszközökkel történő továbbításra szolgáló egyéb termékek és berendezések).
4. Szórakoztató elektronikai cikkek
Rádió készülékek, televízió készülékek, videokamerák, videomagnók, hi-fi berendezések, audio erősítők, hangszerek, valamint hang, illetve kép rögzítésre vagy reprodukálásra szolgáló egyéb termékek és berendezések, a hang és kép továbbításra szolgáló nem távközlési technológiák.
5. Elektromos és elektronikus barkácsgépek
(a helyhez kötött nagyméretű ipari szerszámok kivételével)
Fúrok, fűrészek, varrógépek, fa, fém és egyéb anyagok esztergálására, aprítására, csiszolására, őrlésére, fűrészelésére, vágására, nyírására, fúrására, lyukasztására, perforálására, hajtogatására, hajlítására és hasonló megmunkálására szolgáló berendezések, szegecselésre, szegezésre, csavarásra, illetve szegecsek, szögek, csavarok eltávolítására vagy hasonló célokra szolgáló szerszámok, hegesztésre, forrasztásra és hasonló célokra szolgáló szerszámok, szórásra, kenésre, diszperzióra, illetve folyadékok vagy gázok másfajta kezelésére szolgáló berendezések, fűnyírók és egyéb kertészeti szerszámok.
6. Játékok, szabadidős és sportfelszerelések
Villanyvonatok vagy autóverseny-készletek, kézi videojáték konzolok, videojátékok, számítógépek kerékpározáshoz, búvárkodáshoz, futáshoz, evezéshez stb., elektromos vagy elektronikus alkatrészeket tartalmazó sportfelszerelések, érmével működő játék automaták.
7. Ellenőrző és vezérlő eszközök
Füstjelző berendezések, fűtésszabályozók, termosztátok, háztartási vagy laboratóriumi mérő- és szabályozó berendezések, ipari létesítményekben használt egyéb jelző és ellenőrző műszerek (pl. vezérlőpultok).


                                                             Hirdetmény

Letölthető pdf dokumentum: Falugyűlés anyaga 2021


 

 

TÁJÉKOZTATÓ GÉPJÁRMŰ TULAJDONOSOK ÉS ÜZEMBENTARTÓK RÉSZÉRE

 

Letölthető PDF formátumban: Tájékoztató


Görbe Károly egyéni vállakozó és családja jóvoltából a mai napon karácsonyi ajándékcsomagot kaptak a Szociális Intézmény dolgozói és ellátottai, egészségügyi dolgozók (orvosok, fogorvos, ápolók, asszisztensek, védőnők, gyógyszertár dolgozói, Mentőállomás dolgozói), rendőrők, valamint a Hivatal dolgozói. Kedvességét és figyelmességét hálásan köszönjük!

Áldott, békés Karácsonyi Ünnepeket kívánunk!

Poroszló, 2020.12.11.

      

 


Köszönjük Zsolczai Attilának és a közmunkásoknak, hogy ebben a nehéz időszakban ilyen kreatívan próbáltak ünnepi hangulatot teremteni Poroszlón

 

 


Poroszló Község Önkormányzata nevében köszönjük Görbe Károly egyéni vállalkozó nagylelkű adományát, aki minden óvodás, bölcsődés, iskolás gyermeknek és pedagógusnak, valamint az Idősek Otthona lakóinak és dolgozóinak Mikulás csomaggal kedveskedett.

 


 

Megkezdődött a szociális célú tűzifa kiszállítása

A szociális célú tűzifa támogatás igénylésére vonatkozó kérelmek benyújtása 2020. november 20. 11:45 óráig volt lehetséges. A kérelemek feldolgozása megtörtént, így november 30-án hétfőn már megkezdődött a tűzifa kiszállítása.

Poroszló, 2020.12.01.


November 27-én végleges helyére került Poroszló karácsonyfája. A fenyőfát Mészáros Sándorné Marika poroszlói lakos ajánlotta fel az önkormányzatnak.

Ünnepi díszbe öltözik Poroszló az adventi időszakban, de az idei várakozás más lesz, mint ahogy eddig átéltük. A koronavírus-járvány miatt elmaradnak a rendezvények. Ennek ellenére meghitt pillanatokat élhetünk át a feldíszített karácsonyfa mellett és gyönyörködhetünk a díszkivilágításban, mely szintén advent első vasárnapjára készül el.

Poroszló, 2020.11.27.

 


Befejeződött a Közösségi Ház nyílászáróinak cseréje

Magyar Falu Program keretén belül elnyert pályázaton lehetőség nyílt a Közösségi Ház nyílászáróinak cseréjére. A munkálatok a napokban befejeződtek, megtörtént az átadás-átvétel.

Poroszló, 2020.11.25.


Értesítés Idősek Otthonába történő felvételi zárlat elrendeléséről

Értesítjük a lakosságot, hogy a Tisza-mente Települési Önkormányzatok Mikro-térségi Társulás Szociális- és Gyermekjóléti Intézményében (3388 Poroszló, Alkotmány út 7.) a bentlakásra jelentkezők felvételi zárlatát 30 napra elrendelete a Társulás elnöke.

Továbbá értesítjük a házi segítségnyújtásban lévőket, hogy az ételkihordás biztosítása érdekében az önkormányzati kisbusz is bevonásra került.

Társulás elnökének döntése: Letölthető dokumentum

Polgármesteri döntés: Letölthető dokumentum

Poroszló, 2020.11.25.


Lakossági Tájékoztató

Poroszló, 2020. november 23.


 

Új játszótér a "Vásár-tér" területén

 Poroszló község új játszóterének létesítési munkálatai megkezdődtek a József Attila út végén, a Vásár-tér területén.

Poroszló, 2020.11.19.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 TÁJÉKOZTATÓ RÁGCSÁLÓIRTÁSSAL KAPCSOLATBAN


 

Heves Megyei Kormányhivatal Füzesabonyi Járási Hivatala felhívása

 

 


 

TÁJÉKOZTATÁS

Tisztelt Látogatók és Tisztelt Lakosság!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a szabadstrandra felvezető feljáró kapuja minden nap reggel 8:00 órától nyitva áll. Vagyonvédelmi okokból a kapu bezárásra kerül délután 16:00 órakor.

Bornemisza János polgármester

Poroszló, 2020.10.29. 

 


 

KÖZLEMÉNY

A Közösségi Ház bérbeadására kiírt pályázat eredményesen zárult. A nyertes pályázó Görbe Károly egyéni vállalkozó, aki kereskedelmi tevékenység folytatására kívánja hasznosítani az épületet.
A bérleti szerződés közjegyzői okiratba történő foglalása folyamatban van.

Dr. Váradi Ágnes
jegyző

 

Poroszló, 2020.10.21.
 


Felhívás

2020. július 1. napjától a Tisza-tavi Ökocentrum 1.sz. kapunál (főbejáratnál) található parkoló, illetve az Ökocentrummal szemben található Kossuth úti parkoló díjfizetés ellenében lesz majd igénybe vehető.

Díjköteles időszak: minden nap 8:00 órától 18:00 óráig

Parkolási díjak:

8:00 és 15:00 óra között 1000 Ft/nap

15:00 és 18:00 óra között 500 Ft/nap

 

Poroszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2020.(VI.26.) önkormányzati rendelete a fizető parkolóhelyek működtetéséről szóló 6/2016. (VI.30.) önkormányzati rendelet módosításáról: Letölthető dokumentum


 

Tájékoztatás

Tájékoztatjuk a lakosságot és a településre látogatókat, hogy Poroszló Község Önkormányzata Képviselő-testülete  a 8/2020.(VI.26.) önkormányzati rendelet szerint közterület felügyeletet hozott létre.

A rendelet letölthető pdf formátumban: Letölthető dokumentum


 

SZÁLLÁSHELY SZOLGÁLTATÓK FIGYELMÉBE!

Tisztelt Szálláshely Szolgáltató!

Az új koronavírus-járvány elleni védekezés második szakaszában a kijárási korlátozások feloldásával várhatóan beindul a turisztikai szezon, és a különböző szálláshelyeken lakók körében is előfordulhatnak COVID-19 gyanúját felvető megbetegedések.
A csoportos és tömeges koronavírus fertőzések elkerülése érdekében kiemelt figyelmet kell fordítani az általános védelmi intézkedések betartására.
Ezúton megküldöm a Nemzeti Egészségügyi Központ 25305-2/2020/EÜIG iktatószámon kiadott, nyári turisztikai időszakra (2020.06.01-2020.09.30) vonatkozó egészségügyi ellátási tervét és mellékleteit.


Továbbá felhívom a figyelmét a Magyar Turisztikai Ügynökség által közreadott, alábbi linken található Covid kézikönyvre is, amely a szükséges infekciókontroll intézkedések megvalósításában és a járvány megelőzésében nyújt segítséget:
https://mtu.gov.hu/documents/prod/covid19_kezikonyv-attrakciok-frissitett-0518.pdf


Kérem továbbá, hogy a központi orvosi ügyelet címét, telefonszámát, az ügyelet kezdő és befejező időpontját, valamint a legközelebbi sürgősségi betegellátó kórház címét és telefonszámátjó látható helyen és olvasható módon függessze ki szálláshelyén az érintettek tájékoztatása céljából.


Felhívom figyelmét, hogy a COVID-19-el kapcsolatos információk közérthető formában bemutató eligazító ábrák, piktogramok jól látható helyre történő kihelyezésére kötelezettsége van, amely teljesítéséhez segítséget ad az alábbi link:
https://nnk.gov.hu/index.php/koronavirus-tajekoztato/464-infografikak


Poroszló, 2020. június 12.


Tisztelettel:
dr. Váradi Ágnes s.k.
jegyző

 

Központi orvosi ügyelet és sürgősségi betegellátó kórház

Nyári turisztikai időszak egészségügyi ellátási terve

 


 

 

Tisztelt Szálláshely-szolgáltatók, Ingatlantulajdonosok!


Az idegenforgalmi adóval kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adom:
A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban Htv.) 34. §-a alapján az adót, a szálláshely ellenérték fejében történő átengedése esetén a szállásdíjjal együtt a szállásadó, a szálláshely vagy bármely más ingatlan ingyenesen történő átengedése esetén a szálláshellyel, ingatlannal rendelkezni jogosult az ott-tartózkodás utolsó napján szedi be.

Az idegenforgalmi adót az adóbeszedésre kötelezett akkor is köteles befizetni, ha annak beszedését elmulasztotta.

Pl: amely ingatlanban a tulajdonos a barátaival nyaral, akkor a barátok után is be kell vallania és szednie az idegenforgalmi adót!

Az adózás rendjéről szóló 2017.évi CL. törvény (továbbiakban Art.) 220. § -a szerint:
(1) Ha jogszabály eltérően nem rendelkezik, az adóhatóság az e törvényben, adókötelezettséget előíró törvényben, illetve e törvények felhatalmazásán alapuló más jogszabályban megállapított kötelezettségnek a megszegése miatt a természetes személy adózót kettőszázezer forintig, nem természetes személy adózót ötszázezer forintig terjedő mulasztási bírsággal sújthatja.
(2) A kötelezettség megszegésének minősül a kötelezettség hibás, hiányos, valótlan adattartalommal történő, vagy késedelmes teljesítése, illetve teljesítésének elmulasztása.

Az Art. 221. § (2) bekezdése alapján az adókötelezettség határidőn belüli nem, illetve nem jogszerű teljesítése esetén az adóhatóság a természetes személy adózót ötvenezer forint, a nem természetes személy adózót százezer forint mulasztási bírsággal sújtja és - a mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett - tizenöt napos határidő tűzésével ismételten felhívja az adókötelezettség jogszerű teljesítésére. A kötelezettség határidőben történő teljesítése esetén az e bekezdés alapján kiszabott bírság mérsékelhető vagy elengedhető.

Az idegenforgalmi adóbefizetése: az Art. 2. számú melléklet II. 3. pontja alapján: „Az adóbeszedésre kötelezettnek az idegenforgalmi adóról a tárgyhónapot követő hónap tizenötödik napjáig kell adóbevallást benyújtani."

A Kormány a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a koronavírus-járvány gazdasági hatásainak mérséklése érdekében szükséges adózási könnyítésekről szóló 140/2020. (IV.21.) Korm. rendelet 5. §-a szerint a 2020. december 31-ig terjedő időszakban eltöltött vendégéjszaka utáni idegenforgalmi adót az adó alanyának nem kell megfizetnie, az adó beszedésére kötelezettnek nem kell beszednie, befizetnie, a megállapított, de be nem szedett adót azonban be kell vallania az adóhatósághoz. Nem kell bevallani a megállapított adót, ha annak összege nulla.

Kérjük a Tisztelt Szálláshely Szolgáltatókat, hogy az eltöltött vendégéjszakákról a bevallást tárgyhónapot követő 15. napig hivatalunknak elektronikus úton https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap vagy papíralapon benyújtani szíveskedjenek!

Az elmúlt évek gyakorlata alapján idén is fokozottan ellenőrizzük a Szálláshely Szolgáltatókat!

 

Poroszló, 2020. május 19.

 

dr. Váradi Ágnes s.k.
jegyző

 


 

A veszélyhelyzet alatti engedélykötelezettségről, valamint az ellenőrzött bejelentésről szóló 191/2020. (V.8.) Korm. rendelet alapján az ellenőrzött bejelentés az alábbi e-mail címen nyújtható be: bejelentes@poroszlo.hu

dr. Váradi Ágnes

jegyző

 


 

ÓZONGENERÁTOR A FERTŐTLENÍTÉSÉRT

Az ózonkezelés ma már igen elterjedt, széles körben alkalmazott légtisztító, fertőtlenítő eljárás.
Az ózongáz az egyik legerősebb fertőtlenítéshez használt hatóanyag, ami 50-szer hatékonyabb és 3000-szer gyorsabb, mint a klór.
Nincs olyan kórokozó mely ellen tud állni az ózon fertőtlenítő erejének, így a levegőben, felületeken megtapadó vírusok, baktériumok, penész és gombák elleni harcban is hatékony segítség. Az ózongázzal történő kezelés során semmilyen vegyszerre nincs szükség, így a tisztítási folyamat környezetbarát.

Poroszló Község Önkormányzata ózongenerátort vásárolt, amely a hétfői nappal megérkezett és már használatban is van. Az Idősek Otthonában és az Óvodában már megtörtént az ózongenerátorral történő levegőtisztítás,sterilizálás. Az Önkormányzat közintézményeinek fertőtlenítését rendszeresen és folyamatosan végzik az eszközzel.

 

 

Idősek Otthona fertőtlenítés

 

   

 

Óvoda fertőtlenítés

 

   

 

Poroszló, 2020.05.14.

 


 

Poroszló Község Önkormányzata polgármesterének 4/2020. (IV.24.) önkormányzati rendelete
a közterületen történő szeszesital fogyasztás tilalmáról

Poroszló Község Önkormányzatának polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében és a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 200.§ (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 5. pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendelem el:

1. § E rendelet alkalmazás

< Vissza