Menü

FELHÍVÁS

Létrehozva: 2020. március 16. | Utoljára frissítve: 2020. április 10.
LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÁS a koronavírussal kapcsolatosan

 


 

 

Kedves Barátaink, Vendégeink!

 

Jelen veszélyhelyzetre tekintettel kérünk benneteket, hogy a húsvéti ünnep alatt most maradjatok otthon.
Az önkormányzati parkolókat lezárjuk április 10-től április 14-ig.
A Tisza-tavi Ökocentrum zárva tart.
Kérjük, maradjatok otthon!
Poroszló településnek nagyon fájnak azok az intézkedések, amelyek sújtanak bennünket, de meg kell értenetek, hogy most a legfontosabb feladat a vírus elleni harc, amelyet azzal tudunk segíteni, ha mindenki otthon marad! Kár ér mindenkit, az intézkedéseket a poroszlói lakosok egészsége érdekében hoztuk meg.
A rendőrség megerősített szolgálattal lesz jelen településünkön a 4 napban, de nem szeretnénk, ha nekik kellene intézkedéseket foganatosítani a korlátozások megszegői ellen.
Reméljük, a veszélyhelyzet elmúltával újra településünkön köszönthetjük vendégeinket és hozzájárulhatunk ahhoz, hogy mielőbb elfelejthessük ezt az időszakot!
Vigyázzunk magunkra, vigyázzunk egymásra!

 

Tisztelettel és köszönettel:
Bornemisza János
polgármester

 


 

 

TÁJÉKOZTATÁS PIAC RÉSZLEGES ÚJRANYITÁSÁRÓL

2020. Április 8-tól részlegesen újranyit a poroszlói piac.

A piac területére csak az alábbi termékkört forgalmazó őstermelők, vállalkozások vihetik ki áruikat:
- zöldség
- gyümölcs
- élelmiszer
- facsemete, palánták, gyümölcsfák és virágok

 

Más termékek forgalmazása a piacon szigorúan tilos!


Az Operatív Törzs által hozott ajánlásokat kérjük figyelembe venni, mind a vevők és mind az értékesítők részéről (egyéni védőeszközök viselése, 1,5-2 méteres távolság tartás egymástól). Az előírtakat az önkormányzat folyamatosan ellenőrzi.
A piacon történő értékesítés további információiról a piacfelügyelő ad tájékoztatást.
(Fazekas László 0630/291-9212)

 


 

Poroszló Község Önkormányzata mosható, újra felhasználható szájmaszkokat biztosít a 65 év feletti poroszlói lakosok részére, melyet a Napsugár Óvoda dolgozói folyamatosan készítenek, varrnak. A maszkok eljuttatásában a házi segítségnyújtásban részt vevő gondozók nyújtanak segítséget. A szájmaszkok mosással, vasalással fertőtleníthetők és újrahordhatóak.

A 65 év alatti egészségi állapotukban veszélyeztetettek részére is tudunk biztosítani maszkot igény esetén. Igényét a Polgármesteri Hivatal 36/553-040-es központi telefonszámán jelezze.


Vigyázzunk egymásra! Vigyázzunk magunkra!

 

          

 


 

Poroszló Község Önkormányzata ezúton szeretné megköszönni a poroszlói születésű pilisvörösvári Molnár Sándornak és kedves Családjának a felülettisztító és fertőtlenítőszer felajánlását, mellyel segíti településünket ebben a nehéz helyzetben. Köszönjük, hogy nem felejtette el szülőfaluját!

 

 

 

 


 

71/2020. (III. 27.) Korm. rendelet a kijárási korlátozásról


A Kormány

az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Mindenki köteles más emberekkel a szociális érintkezést - a közös háztartásban élők kivételével - a lehető legkisebb mértékűre korlátozni, és a másik embertől lehetőség szerint legalább 1,5 méter távolságot tartani.

(2) Az (1) bekezdést a tömegközlekedés során is alkalmazni kell.

2. § Vendéglátó üzletben - az ott foglalkoztatottak kivételével - tartózkodni tilos. Kivételt képez az elvitelre alkalmas ételek kiadása és szállítása.

3. § A lakóhely, a tartózkodási hely, illetve a magánlakás elhagyására az e rendeletben meghatározott alapos indokkal kerülhet sor.

4. § (1) A 3. § szerinti alapos indok:

a) a munkavégzés, a hivatásbeli kötelezettség, a gazdasági, mezőgazdasági és erdészeti tevékenység, valamint az ezek elvégzéséhez nélkülözhetetlen anyagokat, valamint eszközöket árusító üzletben (különösen a műszaki cikket, az építőanyagot és eszközöket árusító üzletben) történő vásárlás,

b) napközbeni kiscsoportos felügyelet okán a kiskorú gyermek kísérése,

c) az egészségügyi ellátás és szolgáltatás igénybevétele, beleértve a gyógyító tevékenységen túl a testi és a lelki egészség megőrzése céljából nyújtott egészségügyi szolgáltatásokat (különösen pszichoterápiás ellátás, fizioterápiás kezelés, gyógytorna),

d) az egyéni szabadidős sporttevékenység, szabadidős célú gyalogos közlekedés az 5. § szerint,

e) a házasságkötés és a temetés szűk családi körben,

f) a napi fogyasztási cikket értékesítő élelmiszerüzletben (a továbbiakban: élelmiszerüzlet) történő vásárlás,

g) a napi fogyasztási cikket értékesítő egyéb (illatszert, a drogériai terméket, a háztartási tisztítószert, a vegyi árut és a higiéniai papírterméket árusító) üzletben (a továbbiakban együtt: drogéria) történő vásárlás,

h) az állateledelt, takarmányt forgalmazó üzletben történő vásárlás,

i) a mezőgazdasági üzletben történő vásárlás, ideértve műtrágyát értékesítő üzletet és vágóhidat,

j) a piacon, a helyi termelői piacon (a továbbiakban együtt: piac) történő vásárlás,

k) a gyógyszert, a gyógyászati segédeszközt forgalmazó üzletben (a továbbiakban együtt: gyógyszertár) történő vásárlás,

l) az üzemanyag-töltőállomás felkeresése,

m) a dohányboltban történő vásárlás,

n) a fodrász, a manikűrös szolgáltatások igénybevétele,

o) a szállítási, tisztítási és higiéniás szolgáltatások igénybevétele,

p) a gépjármű- és kerékpárszerviz, a mezőgazdasági és erdészeti gépek és berendezések javításával kapcsolatos szolgáltatások igénybevétele,

q) a hulladékgazdálkodással összefüggő szolgáltatások igénybevétele,

r) a legszükségesebb esetben a személyes megjelenést igénylő ügyintézés, így hatósági, banki, pénzügyi, biztosítási és postai szolgáltatások igénybevétele,

s) az állatok ellátása, háziállat közterületi sétáltatása, az állatorvosi rendelő és az állatkórház látogatása,

t) a szülői jogok és kötelezettségek,

u) a hitéleti tevékenység.

(2) Alapos indok továbbá - az 1. §-ban meghatározottak betartásával - a magáról gondoskodni nem tudó, vagy segítéségre szoruló személy (például kiskorú személy, idős személy és beteg személy) részére történő segítségnyújtás.

5. § Egyéni szabadidős sporttevékenység, szabadidős célú gyalogos közlekedés külterületen, valamint a települések belterületén - lehetőség szerint a zöldterületeken - egyedül vagy ugyanazon háztartásban élőkkel közösen folytatható azzal, hogy másoktól legalább 1,5 méter távolságot kell tartani.

6. § (1) Saját és családja érdekében a 65. életévét betöltött személy az élelmiszerüzletet, drogériát, piacot vagy gyógyszertárat 9.00 óra és 12.00 óra közötti időben látogathatja.

(2) Az élelmiszerüzletben, drogériában, piacon vagy gyógyszertárban 9.00 óra és 12.00 óra közötti időben az ott foglalkoztatottak kivételével kizárólag az (1) bekezdés szerinti személy tartózkodhat.

7. § Az 1. § (1) bekezdésében meghatározott korlátozás, valamint a 2. §-ban és a 6. § (2) bekezdésében meghatározott előírás érvényesítése a helyiség üzemeltetőjének a felelőssége.

8. § (1) E rendelet szerinti korlátozó intézkedések betartását a rendőrség ellenőrzi, a katonai rendészet és a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti bármely szerv bevonásával.

(2) E rendelet szerinti korlátózó intézkedések be nem tartása esetén a rendőr a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Rtv.) szerinti intézkedéseket és kényszerítő eszközöket a szükségesség és arányosság követelménye betartásával az Rtv.-ben meghatározott módon alkalmazhatja.

9. § (1) A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény (a továbbiakban: Szabstv.) 1. § (1) bekezdésétől eltérően szabálysértést követ el, aki az e rendeletben meghatározott korlátozó intézkedést megszegi.

(2) A Szabstv. 11. § (1) bekezdésétől eltérően az (1) bekezdés szerinti szabálysértés esetén a pénzbírság legalacsonyabb összege ötezer forint, legmagasabb összege ötszázezer forint.

10. § (1) Ez a rendelet 2020. március 28. napján lép hatályba.

(2) Ez a rendelet 2020. április 11-én hatályát veszti.

11. § Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről (III.) szóló 46/2020. (III. 16.) Korm. rendelet 1. §-a nem alkalmazható.

2020.03.27.


 

Tájékoztató idős ellátottak részére

 

 


 

Lakossági tájékoztató a koronavírussal kapcsolatosan Poroszló településen meghozott intézkedésekről

 

PDF formátumban letölthető: Lakossági tájékoztató

 


 

A kialakult veszélyhelyzetre tekintettel a Poroszló Közös Önkormányzati Hivatal ügyfélfogadási rendje 2020.03.18-tól az alábbiak szerint módosul:

 

 

PDF formátumban letölthető: Ügyfél tájékoztató Polgármesteri Hivatal

< Vissza