Menü

Nyomtatványok, dokumentumok

Létrehozva: 2017. június 30. | Utoljára frissítve: 2024. július 14.
Kérelmek, formanyomtatványok, jegyzőkönyvek, rendeletek...

 


Poroszló Község Önkormányzatának aktuális rendeletei megtekinthetők az alábbi képre kattintva:

 

2024. évi önkormányzati rendeletek: 

1/2024. (I.25.)önkormányzati rendelet az avar- és kerti hulladékok nyílt téri égetéséről

2/2024 (I.25.) önkormányzati rendelet a közösségi együttélés alapvetőszabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 16/2023. (XI.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

3/2024. (II.29.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

4/2024.(V.30.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023.(II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról 

5/2024.(V.30.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról 

 

 

 

 

2023. évi nkormányzati rendeletek

 

17/2023. (XI.23.) önkormányzati rendeleet a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról szóló 9/2021.(IX.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

16/2023.(XI.30.) önkormányzati rendelet a közösségi együttélés alapvető szabályairól és azok elmulasztásának jogkövetkezményeiról szóló önkormányzati rendelet

15/2023.(XI.09.) önkormányzati rendelet a természetben nyújtott szociális tűzifa támogatásról szóló 14/2023.(IX. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

14/2023.(IX.29.) önkormányzati rendelet a természetben nyújtott szociális tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről

13/2023.(IX.29.) önkormányzati rendelet a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról és  a közösségi együttélés egyéb szabályairól 6/2021. (V.11.) önkormányzati renelet módosításáról

12/2023. (IX.29.) önkormányzati rendelet a fizető parkolóhelyek működtetéséről szóló 6/2016. (VI.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

11/2023. (VI.20.) önkormányzati rendelet a helyi építési szabályzatról

10/2023. (V.31.) önkormányzati rendelet a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 11/2019.(X.31.) önkormányzati rendelet módosításáról

9/2023. (V.31.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról 

8/2023. (V.31.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

6/2016 (VI.30.) önkormányzati rendelete a fizetőparkolóhelyek működtetéséről

7/2023.(IV.27.) önkormányzati rendeletet a fizetőparkolóhelyek működtetéséről szóló 6/2016. (VI.30.) módosításáról dokumentum

6/2023 (III.30.) önkormányzati rendelet a közterületek elnevezéséről és a házszámozás rendjéről szóló 10/2014 (X.8.) önkormányzati rendelet módosításáról

 5/2023 (III.30.) önkormányzati rendelet a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer helyi szabályozásáról

4/2023.(III.16.)önkormányzati rendelet a közterületek rendjéről szóló 10/2004 (IV.02) önkormányzati rendelet módosításáról

3/2023. (III.16.) önkormányzati rendelet a fizető parkolóhelyek működtetéséről szóló 6/2016. (VI.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

2/2023. (II.23.) önkormányzati rendelet a közvilágítás veszélhelyzet idejére vonatkozó helyi működés rendjéről

1/2023.(II.23.) önkormányzati rendeleet az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

 

2022:

14/2022. (XI. 28.) önkormányzati rendelet a helyi adókról

13/2022. (XI.24.) önkormányzati rendelet a temetőkról és a temetkezésről

12/2022.(XI.24.) önkormányzat rendelet a gyermekjóléti alapellátásról és az önkormányzat által biztosított étkezés térítési díjáról szóló 6/2022. (VI.30.) önkormányzati rendelet móodításáról

11/2022. (XI.24.) önkormányzati rendelet a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról és a közösségi együttélés egyéb szabályairól szóló 6/2021. (V.11.) önkormányzati rendelet módosításáról

10/2022. (XI.24.) önkormányzati rendelet a hivatali helyiségen kívüli, és a hivatali munkaidőn kívül történő családi esemény engedélyezének szabályairól szóló és díjairól szóló 4/2017. (VI.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

9/2022. (XI.24.) önkormányzati rendelet egyes önkormányzati rendeletek technikai deregulációs célú hatályon kívül helyezéséről

8/2022. (XI.24.) önkormányzati rendelet a természetben nyújtott szociális tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről

1. melléklet a  8/2022. (XI.24.) önkormányzati rendelethez

7/2022.(IX.29.) önkormányzati rendelet a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól 11/2017. (XII.20.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

6/2022.(VI.30.) önkormányzati rendelet a gyermekjóléti alapellátásokról és az önkormányzat által biztosított étkezés térítési dajáról

5/2022.(V.26) önkormányzati rendeleet az egyes önkormányzati rendeletek technikai deregulációs hatályon kívül helyezéséről

4/2022.(V.27.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról

3/2022.(V.27.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(III.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

2/2022.(II.24.) önkormányzati rendelete a közművelődésről szóló 13/2020.(IX.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

1/2022.(II.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

 

2021:

11/2021.(IX.30.) önkormányzati rendelet a természetben nyújtott szociális tüzifa támogatás jogosultsági feltételeiről

10/2021.(IX.30.) önkormányzati rendelet a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről, a rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról, a természetbeni ellátásról, valamint a gyermekvédelmi személyes gondoskodásról szóló 1/2009.(I.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

9/2021.(IX.30.) önkormányzati rendelet a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásárokról

8/2021.(V.20.)önkormányzati rendelet az Önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról

7/2021.(V.20.) önkormányzati rendelet  Poroszló Község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III.06.) önkormányzati rendeletének módosításáról

6/2021.(V.11.) önkormányzati rendelet a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról és a közösségi együttélés egyéb szabályairól

5/2021.(IV.30.) önkormányzati rendelet Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési szabályzatáról szóló önkormányzati rendeletének módosításáról

4/2021.(III.30.) önkormányzati rendelet a hivatali helyiségeken kívüli, és a hivatali munkaidőn kívül történő családi esemény engedélyezésének szabályairól és díjairól szóló 4/2017.(VI.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

3/2021.(III.30.) önkormányzati rendelet Egyes önkormányzati rendeletek technikai deregulációs célú hatályon kívül helyezéséről

2/2021.(III.01.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

1/2021. (I.28.) önkormányzati rendelet a helyi adókról szóló 13/2015. (X.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

2020:

1/2020. (III.06.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

2/2020.(III.06.) önkormányzati rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térrítési díjairól, az intézményeinél alkalmazandó nyersanyagnormákról és  a munkáltató természetbeni támogatásáról szóló 2/1996. (II.2.) önkormányzati rendelet módosítására

2/2020.(III.06.) önkormányzati rendelet mellékletei

3/2020.(IV.24.) önkormányzati rendelet a kijárási korlátozás helyi szabályozásáról

4/2020.(IV.24.) önkormányzati rendelet a közterületen történő szeszesital fogyasztás tilalmáról

5/2020.(V.07.) önkormányzati rendelet a közterületen működő kijelölt árusító terület nyitva tartásának rendjéről és az árusító területnek a 65. életévüket betöltött személyek látogatásának rendjéről

6/2020. (VI.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019.(III.8.) önkormányzati rendeletének módosításáról

7/2020. (VI.26.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról

8/2020. (VI.26.) önkormányzati rendelet a közterület felügyeletről

9/2020. (VI.26.) önkormányzati rendelet a Poroszló Község Önkormányzat Polgármesterének a közterületen működő kijelölt árusító terület nyitva tartásának rendjéről és az árusító területnek a 65. életévüket betöltött személyek látogatásának rendjéről szóló 5/2020.(V.7.) önkormányzati rendeletének módosításáról

10/2020. (VI.26.) önkormányzati rendelet a fizető parkolóhelyek működtetéséről szóló 6/2016.(VI.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

11/2020. (VIII.28.) önkormányzati rendelet a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló a 11/2019. (X.31.) önkormányzati rendelet módosításáról

12/2020. (VIII.28.) önkormányzhati rendelet a helyi adókról szóló a 13/2015. (X.30.) önkormányzati rendelet módosításáról 

13/2020. (IX.25.) önkormányzati rendelet a közművelődésről 

14/2020. (IX.25.) önkormányzati rendelet a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 19/2013. (XI.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

15/2020.(X.20.) önkormányzati rendelet a természetben nyújtott szociális tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről

15/2020. (X.20.) önkormányzati rendelet melléklete 

16/2020. (X.21.) önkormányzati rendelet a közművelődésről szóló 13/2020. (IX.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

17/2020. (X.20.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodási szabályairól 

17/2020. (X.20.) önkormányzati rendelet 1melléklet

17/2020. (X.20.) önkormányzati rendelet 2 melléklet

17/2020. (X.20.) önkormnyzati rendelet 3 melléklet

17/2020. (X.20.) önkormányzati rendelet 1 függelék

18/2020.(XI.17.) önkormányzati rendelet a Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének a természetben nyújtott szociális tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről szóló 15/2020 (X.20.) önkormányzati rendeletének módosításáról

19/2020.(XI.24.) önkormányzati rendelet Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének a természetben nyújtott szociális tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről szóló 15/2020 (X.20.) önkormányzati rendeletének módosításáról 

 

2019:

7/2019.(V.31.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról     7/2019.(V.31.) önkormányzati rendelet melléklet            

8/2019.(IX.06)önkormányzati rendelet a természetben nyújtott szociális tűzifa támogatás jogosultsági feltételiről

9/2019.(X.04.) önkormányzati rendelet a természetben nyújtott szociális tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről szóló 8/2019.(IX.06.) önkormányzati rendelet módosításáról

10/2019.(X.04.) önkormányzati rendelet az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló 11/2016. (XI.25.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 6/2018. (VI.29.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

11/2019.(X.31.) önkormányzati rendelet a Szervezeti és Működési Szabályzatról

12/2019.(XI.29.) önkormányzati rendelet a a helyi adókról szóló a 13/2015.(X.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

13/2019.(XI.29.) önkormányzati rendelet a természetben nyújtott szociális tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről szóló 8/2019.(IX.06.) önkormányzati rendelet módosításáról

 


 

A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ bevezetésével kapcsolatos tájékoztatás szálláshely - szolgáltatók részére

 


NYOMTATVÁNYOK

Ajánlattételi felhvás óvodatej beszerzésére

 


Adócsoport:

Kérelem adóigazolás kiállítása tárgyában

Idegenforgalmi adó bevallás      Letölthető pdf formátumban

Bejelentkezés, változás bejelentés      Letölthető pdf formátumban

Építményadó        Letölthető pdf formátumban

Magánszemély kommunális adója       Letölthető pdf formátumban

Megállapodás adózással kapcsolatos kötelezettségekről és jogokról   Letölthető pdf formátumban

Helyi iparűzési adóbevallás 2019.

Helyi iparűzési adóbevallás ideiglenes jellegű

Helyi iparűzési adóelőleg kiegészítés  HIPA előleg kitöltési útmutató

Talajterhelés bevallás

Adatbejelentés magánszemély kommunális adójáról    Tájékoztató magánszemélyek kommunális adójának változásáról

Adatbejelentés gépjármű adóról

Meghatalmazás

Adatbejelentés a reklámhordozó utáni építményadóról    

Adatbejelentés az épület, épületrész utáni építményadóról  Tájékoztató építményadóról  

 

Számlaszámok (Poroszló Önkormányzat):

- Talajterhelési számla 11600006-00000000-31704133

- Helyi iparűzési adó beszedési számla 11600006-00000000-31705488

- Pótlék bevételi számla 11600006-00000000-31704322

- Tartózkodási idő után beszedett idegenforgalmi adó számla 11600006-00000000-31704212

- Gépjárműadó beszedési számla 11600006-00000000-31705244

- Magánszemélyek kommunális adója számla 11600006-00000000-31704975

 

Szociális csoport:

Kérelem rendszeres gyermekvédelmi kezdvezmény megállapításához és felülvizsgálatához

 

Igazgatási csoport:

Nyitvatartási idő bejelentés

Bejelentés kereskedelmi tevékenység folytatásáról (bejelentés, kérelem működési engedély kiadásához/üzemeltető váltáshoz, adatváltozás bejelentés)

Bejelentés szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásáról (bejelentés, adatváltozás bejelentés)

Bejelentés szálláshely üzemeltetés megszüntetésről

 

 Építésügy:

 

Településrendezési terv, szabályozási terv és helyi építési szabályzat 2004

Településrendezési tervhez szerkezeti terv, szabályozási terv és HÉSZ 2004. (tömörített file)

Poroszló Község Képviselő-testületének 18/2004. (IX.03.) rendelete a helyi építési szabályzatról

18/2004. (IX.03.) rendelet melléklet

Térképek

Poroszló-Cserőköz módosított belterület

Szabályozási terv I. (dwg file)

Szabályozási terv II. (dwg file)

Környezetalakítási javaslat (dwg file)

Közművesítési javaslat (dwg file)

TAK Poroszló - Település Arculati Kézikönyv


 

JEGYZŐKÖNYVEK A KÉPVISELŐ-TESTÜLET NYÍLT ÜLÉSEIRŐL 2010.10. HÓTÓL

A 2010. év letölthető dokumentumai

(Jegyzőkönyv 2010.10.13, 2010.10.27, 2010.11.24, 2010.12.22.)

A 2011. év letölthető dokumentumai

(Jegyzőkönyv 2011.01.26, 2011.02.23, 2011.03.30, 2011.04.27, 2011.05.30, 2011.06.29, 2011.08.31, 2011.09.28, 2011.10.26, 2011.11.30.)

A 2012. év letölthető dokumentumai

(Jegyzőkönyv 2012.01.25., 2012.02.29., 2012.04.25., 2012.05.30., 2012.09.26., 2012.10.31., 2012.11.28.)

A 2013. év letölthető dokumentumai

(Jegyzőkönyv 2013.01.30., 2013.02.27.,  2013.03.27., 2013.04.24., 2013.05.29., 2013.06.26., 2013.08.28., 2013.10.02., 2013.10.30., 2013.11.27., 2013.12.19.)

2014. ÉV

Jegyzőkönyv 2014.01.29.

Jegyzőkönyv 2014.02.10.

Jegyzőkönyv 2014.03.24.

Jegyzőkönyv 2014.04.16.

Jegyzőkönyv 2014.04.23.

Jegyzőkönyv 2014.05.07.

Jegyzőkönyv 2014.05.22.

Jegyzőkönyv 2014.06.11.

Jegyzőkönyv 2014.07.02.

Jegyzőkönyv 2014.08.07.

Jegyzőkönyv 2014.08.18.

Jegyzőkönyv 2014.08.26.

Jegyzőkönyv 2014.10.07.

Jegyzőkönyv 2014.10.21.

Jegyzőkönyv 2014.11.27.

Jegyzőkönyv 2014.12.11.

2015. ÉV

Jegyzőkönyv 2015.01.29.

Jegyzőkönyv 2015.02.26.

Jegyzőkönyv a 2015. évi falugyűlésről

Jegyzőkönyv 2015.03.26.

Jegyzőkönyv 2015.05.21.

Jegyzőkönyv 2015.06.30.

Jegyzőkönyv 2015.08.27.

Jegyzőkönyv 2015.09.24.

Jegyzőkönyv 2015.11.26.

2016. ÉV

Jegyzőkönyv 2016.01.28.

Jegyzőkönyv 2016.02.25.

Jegyzőkönyv a 2016. évi falugyűlésről

Jegyzőkönyv 2016.04.05.

Jegyzőkönyv 2016.05.26.

Jegyzőkönyv 2016.06.07.

Jegyzőkönyv 2016.06.30.

Jegyzőkönyv 2016.08.25.

Jegyzőkönyv 2016.09.09.

Jegyzőkönyv 2016.09.29.

Jegyzőkönyv 2016.11.24.

Jegyzőkönyv 2016.12.01.

Jegyzőkönyv 2016.12.22.

2017. ÉV

Jegyzőkönyv 2017.01.31.

Jegyzőkönyv a 2017. évi falugyűlésről

Jegyzőkönyv 2017.02.28.

Jegyzőkönyv 2017.05.25.

Jegyzőkönyv 2017.06.29.

Jegyzőkönyv 2017.07.04.

Jegyzőkönyv 2017.08.24.

Jegyzőkönyv 2017.09.28.

Jegyzőkönyv 2017.10.26.

Jegyzőkönyv 2017.11.30.

Jegyzőkönyv 2017.12.07.

Jegyzőkönyv 2017.12.19.

Jegyzőkönyv 2017.12.28.

 

2018. ÉV

Jegyzőkönyv 2018. 01. 25.

Jegyzőkönyv a Közmeghallgatással egybekötött Falugyűlésről 2018.02.12.

Jegyzőkönyv 2018. 02.14. 

Jegyzőkönyv 2018.02.22.

Jegyzőkönyv 2018.03.08.

Jegyzőkönyv 2018.04.12.

Jegyzőkönyv 2018.05.30.

Jegyzőkönyv 2018.06.28.

Jegyzőkönyv 2018.08.07.

Jegyzőkönyv 2018.08.30.

Jegyzőkönyv 2018.09.25.

Jegyzőkönyv 2018.10.12.

Jegyzőkönyv 2018.10.25.

Jegyzőkönyv 2018.11.29.

 

2019. ÉV

Jegyzőkönyv 2019.01.23.

Jegyzőkönyv 2019.01.23.

Jegyzőkönyv a Közmeghallgatással egybekötött Falugyűlésről 2019.02.11.

Jegyzőkönyv 2019. III. 07.

Jegyzőkönyv 2019. III.07. nyílt ülés

Jegyzőkönyv 2019. IV.18.

Jegyzőkönyv 2019. V. 30.

Jegyzőkönyv 2019. VI. 26.

Jegyzőkönyv 2019. VII. 23.

Jegyzőkönyv 2019. VIII. 08. 

Jegyzőkönyv 2019. IX.05.

Jegyzőkönyv 2019. X.03.

Jegyzőkönyv 2019.X.31 alakuló ülés

Jegyzőkönyv 2019.XI.28.

Jegyzőkönyv 2019.XII.12.

 

2020. ÉV

Jegyzőkönyv 2020. I.16.

Jegyzőkönyv 2020. I. 30.

Falugyűlés 2020.02.10. 

Jegyzőkönyv 2020.03.06.

Polgármesteri döntések 2020.03.16.

Polgármesteri döntés 2020.03.23.

Polgármesteri döntés 2020.04.07.

Polgármesteri döntés 2020.04.09.

Polgármesteri döntés 2020.04.17.

Polgármesteri döntés 2020.05.05.

Jegyzőkönyv 2020.06.25.

Jegyzőkönyv 2020.07.23.

Jegyzőkönyv 2020.08.27.

Jegyzőkönyv 2020.09.24.

Jegyzőkönyv 2020.10.20

Polgármesteri döntések 2020.11.04.

Polgármesteri döntés 2020.11.16.

Polgármesteri döntés 2020.11.25.

Polgármesteri döntések 2020.11.27.

Polgármesteri döntés 2020.12.07.

Polgármesteri döntés 2020.12.16.

Polgármesteri döntés 2020.12.30.

Poroszló Község Önkormányzat 2021 évi Munkaterve

Polgármesteri döntés 2020.12.31.

Poroszló Község Önkormányzat belső ellenőrzési terve 2021 évre

 

2021. ÉV

Polgármesteri döntés 2021.01.14.

Polgármesteri döntések 2021.01.20.

Polgármesteri döntések 2021.02.01.

Polgármesteri döntések 2021.02.10. 

Polgármesteri döntések 2021.02.17.

Polgármesteri döntés 2021.III.01. 

Polgármesteri döntés 2021.03.11.

Polgármesteri döntés 2021.03.25.

Polgármesteri döntés 2021.03.26.

Polgármesteri döntések 2021.03.31.

Polgármesteri döntés 2021.04.09.

Polgármesteri döntés 2021.04.13.

Polgármesteri döntés 2021.04.15.

Polgármesteri döntés 2021.04.22.

Polgármesteri döntés 2021.04.23.

Polgármesteri döntés 2021.04.28.

Polgármesteri döntés 2021.04.30.

Polgármesteri döntés 2021.04.30.

Polgármesteri döntés 2021.04.30.     Mikrotérségi Társulás Szociális Intézménye beszámoló 2020.

Polgármesteri döntés 2021.04.30.    Család és Gyermekjóléti Szolgálat szakmai beszámoló 2020.

Polgármesteri döntések 2021.05.17.  Vezetői összefoglaló belső ellenőri jelentésekről

Polgármesteri döntés 2021.05.18.

Polgármesteri döntés 2021.06.01

Jegyzőkönyv 2021.06.24.

Jegyzőkönyv2021.08.06.

Jegyzőkönyv 2021.09.30.

Jegyzőkönyv 2021.10.28.

Jegyzőkönyv 2021.11.18.

 Jegyzőkönyv 2021.11.25.

 

2022. évi

Jegyzőkönyv 2022.02.04.

Falugyűlés 2022.02.07.

Jegyzőkönyv 2022.02.24.

Jegyzőkönyv 2022. május 26

Jegyzőkönyv 2022. június 30.

Jegyzőkönyv 2022. augusztus 04.

Jegyzőkönyv 2022. szeptember 15

Jegyzőkönyv 2022. szeptember 29.

Jegyzőkönyv 2022. október 13.

Jegyzőkönyv 2022. október 27.

Jegyzőkönyv 2022. november 24.

 

2023. évi jegyzőkönyvek

Jegyzőkönyv 2023.02.13.( Közmeghallgatással egybekötött falugyűlés)

Jegyzőkönyv 2023.02.23

Jegyzőkönyv 2023. 03. 14.

Jegyzőkönvv 2023. 03. 30. 

Jegyzőkönyv 2023. 04. 26.

Jegyzőkönyv. 2023. 05. 31.

Jegyzőkönyv 2023. 06. 29.)

 Jegyzőkönyv 2023. IX. 28.

Jegyzőkönyv 2023. XI. 30.

 

2024. évi jegyzőkönyvek: 

Jegyzőkönyv 2024. I. 25.

Jegyzőkönyv 2024. II. 12.

Jegyzőkönyv 2024. III. 20

Jegyzőkönyv 2024. III. 28.

Jegyzőkönyv 2024. IV. 18.

Jegyzőkönyv 2024. V. 30. 

 

 

 

 

 Poroszló, Újlőrincfalva kereskedelmi és szálláshely nyilvántartása elérhető az alábbi linken:

https://iparkerpublikalas.komdat.hu/?onkid=f93466cd-4ce2-407d-acde-111a0a0485f9

 


 

Poroszlói Közös Önkormányzati Hivatal másolat készítési szabályzata

GAZDASÁGI PROGRAM

HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM

HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM 2018-2023

HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM 2018-2023 felülvizsgált

Munkaterv 2024

 

Helyi Esélyegyenlőségi Program 2024-2029

Adatkezelési szabályzat közterületen kihelyezett térfigyelő kamerákról és 1. számú melléklete 

 

 

KORMÁNYRENDELETEK

155/2016. (VI.13.) Korm. rendelet a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről

 

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK

2018. ÉVI

1/2018.(II.23.) önkormányzati rendelet a 2018. évi költségvetésről szóló tervezethez

2/2018.(III.09.) önkormányzati rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjairól, az intézményeinél alkalmazandó nyersanyagnormákról és a munkáltató természetbeni támogatásáról szóló 2/1996.(II.2.) önkormányzati rendelet módosítására

3/2018.(V.31.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017.(II.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról

4/2018.(V.31.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról

5/2018.(VI.29.) önkormányzati rendelet a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló 4/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

6/2018.(VI.29.) önkormányzati rendelet az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló 11/2016.(XI.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

7/2018(VIII.30.) önkormányzati rendelet az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló 11/2016.(XI.25.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 6/2018.(VI.29.) önkormányzati rendelet eltérő szöveggel történő hatálybaléptetéséről

8/2018.(IX.28.) önkormányzati rendelet a közösségi együttélés alapvető szabályairól és azok megsértésének jogkövetkezményeiről szóló 19/2013.(XI.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

9/2018.(X.12.) önkormányzati rendelet a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló 4/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

10/2018.(X.26.) önkormányzati rendelet az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló 11/2016.(XI.25.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 6/2018. (VI.29.) önkormányzati rendelet eltérő szöveggel történő hatálybaléptetéséről

 


 4/2017.(VI.30.) önkormányzati rendelet a hivatali helyiségen kívül, a hivatali munkaidőn k < Vissza